İthalat ve ihracat işlemlerinin tamamında, söz konusu olan malların gümrük işlemlerinin tamamlanması ve gümrükten sorunsuz şekilde çıkışının sağlanması için kullanılan belgeye gümrük beyannamesi ismi verilir. Gümrük beyannamesi; hem ticareti yapılan mala hem de yapılan ticaret işlemine dair gerekli olan tüm gümrük işlemlerinin detaylarını içerir. Bu mal ve ticaret işlemine dair tüm detayların bulunduğu bildiriye ise gümrük beyannamesi ismi verilir. Gümrük beyannamesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli unsurları göz önünde bulundurmak, ticareti yapılan eşyaların gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde halledilmesini sağlar.

Gümrük beyannamesi, ihracat ve ithalat işlemlerinin her birinde mal ve ticarete dayalı olan tüm detayları içerisinde alan önemli bir belge olarak karşınıza çıkar. Gümrük beyanı üzerinde ticareti yapılan mala dair tüm detayların yer alması ve bununla beraber gönderici ve alıcı firmanın kişisel bilgileri yer almalıdır. Beyanname üzerinde bulunması gereken bilgilerin eksik olması durumunda, beyannamesinin tekrar düzenlenmesini gerektiği için malların gümrük çıkışı gecikmekte ve lojistik işlemlerinde buna dayalı istenmeyen sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Gümrük beyannamesi üzerinde yer alan mala dair tüm detayların verilmesi, gümrük maliyetleri ve vergi hesaplanması için son derece önemlidir. Gümrük beyannamesi üzerinde gerekli kontrollerin yapılmasından sonra, bilgilerin doğrulanması ile beraber malların vergi ücretleri hesaplanır. Gümrük idaresi tarafından yapılan bu kontrollerde, gerekli görüldüğü takdirde beyannamenin tekrar düzenlenmesi ya da yüklerin kontrol edilmesi talep edilebilir. Bu yüzden beyannamede yer alan tüm bilgilerin doğruluğu önceden detaylı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Gümrük beyannamesi hazırlanırken, bu belgenin yapılan ticaret kapsamına dair yazılı, elektronik ve sözlü şekilde ortaya konulması mümkündür. Bu noktada ticaretin gerçekleşme yönetimine bağlı olarak, ilgili gümrük mevzuatı üzerinde bulunan yönergeler dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bu yüzden dış ticaret işlemlerinde hazırlanan beyannamenin tüm detayları ve beyannamenin türü, söz konusu mevzuatlar çerçevesinde hazır hale getirilmeli ve uygun şekilde gümrük idaresine teslim edilmelidir.

Gümrük Beyannamesi Nasıl Olmalıdır?

Dış ticarette yeni çalışmalara başlayan bir kişi ya da firmanın karşısına çıkan en önemli sorunlardan biri gümrük beyannamesinin mevzuatlar dâhilinde hazırlanmasıdır Bu beyannamenin eksiksiz bir şekilde doldurulması çok önemlidir. Gümrük beyannamesi hazırlanırken, bu belgeyi ilk kez hazırlayacak olan firmaların gümrük beyannamesi örneğini kullanarak yardım alması, doğru beyannameyi hazırlayarak zaman kaybı yaşamadan sorunsuz bir ticaret yapabilmek için çok önemlidir. Genellikle gümrük beyanının üzerinde bulunan bilgiler, mevzuat çerçevesinde belirtilmelidir. İhracat ve ithalat işlemleri için hazırlanması gereken gümrük beyannamesinde taraflara ve mallara dair yer alması gerekir.

Bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • İthalatçı ve ihracatı firmalara dair adres ve diğer bilgilerin detayları,
 • Serbest muhasebecilerin ve mali müşavirlerin bilgileri ve ulaşım adresleri,
 • Malların teslim şekli,
 • Malların toplam fatura bedeli,
 • Malların brüt ve net ağırlığı,
 • Yükleme yeri ve çıkış gümrüğü idaresinin bilgileri,
 • Malların transfer edileceği aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke bilgisi,
 • Gümrük beyannamesinin sahibi ya da temsilcisinin ulaşım bilgileri,
 • Malların çıkışının yapıldığı çıkış ülkesi ya da ihracat ülkesi,
 • Malların menşe ülkesi,
 • Malların gönderileceği varış ülkesi.

Bu bilgilerin her biri, dış ticaret işlemlerinde gümrük idareleri tarafından detaylı bir şekilde kontrol edilmektedir Bu yüzden hazırlanan gümrük beyannamesinde eksik ve yanlış bilgiler vermemeye dikkat etmekte fayda vardır. Eksik bilgi verilmesi durumunda, gümrük idaresi beyannamesin tekrar hazırlanmasını talep edeceği gibi, diğer yandan malların kontrol edilmesini de talep edebilir. Bu durum dış ticaret işlemlerinin aksaması ve teslim süresinin ertelenmesi gibi sorunlara neden olabilir. Yanlış hazırlanan gümrük beyannameleri, bu konuda firmaların teslim süresini geciktirerek müşteri memnuniyetsizliği yaşanmasına neden olabilir.

Bu gibi sorunlarla sık şekilde karşılanması durumunda, firmanın dış ticaret konusunda uluslararası alanda saygınlığının azalmasına ve müşteri potansiyelinin zamanla düşmesine neden olabilir. İşlemlerin çok daha hızlı şekilde ilerlemesi için, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakların özenli bir şekilde hazırlanması ve dolayısıyla sürecin aksamaması çok önemlidir.

Gümrük Beyannamesi Kodları

Gümrük beyannamesi hazırlanırken, mallara dair tüm detayların belirtilmesi için farklı kodlar kullanılır. Gümrük beyannamesi kodları; taşınan bütün malların detaylarının çok daha rahat bir şekilde ifade edilmesini ve uluslararası noktada anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu yüzden transfer şekli, yük detayları ve ödeme bilgisi gibi detayları belirtirken, birbirinden farklı kodlar tercih edilmektedir. Gümrük beyannamesi kodları; beyanname üzerinde mala dair ilgili detayların belirtilmesi amacıyla kullanılır.

Gümrük beyannameleri genel olarak farklı birkaç nüsha şeklinde düzenlenir. Bu nüshalar çeşitli dış ticaret işlemlerinde aktif bir şekilde kullanılır. Bu yüzden tüm nüshaların kullanım alanlarına hâkim olunması ve gerekli görülen durumlarda kullanılması şarttır.

Gümrük beyannamesi nüshaları 8 farklı şekilde sıralanır:

 • 1. Nüsha: Gümrük beyannamesinin 1. Nüshası ihracat ya da transit işlemlerinde kullanılır. Belirtilen nüshada bulunan tüm bu detaylar ve hükümler malların geçici ya da kesin ihracatına dayalı detayları kapsar. 1. Nüsha, hazır hale getirdikten sonra transit işleminin ya da ihracatının gerçekleştirildiği gümrük idaresinde saklanır,
 • 2. Nüsha: Hazır hale getirilen 2. Nüsha, hazırlandıktan sonraki süreçte ilgili gümrük idaresi tarafından merkeze gönderilir. Bu nüsha, gümrük işlemlerine genel istatistikleri hesaplamak amacıyla kullanılır. Geçici ya da kesin olan tüm ihracat işlemlerinde oluşturulur,
 • 3. Nüsha: İhracat işlemi gerçekleştirildikten sonra, mükellefe teslim edilen gümrük beyannamesi nüshası olarak nitelendirilir. Farklı kurumlar ya da bankalar tarafından ihracat yapıldığına dair bilgi ya da kanıt istenmesi durumunda gümrük beyannamesinin 3. Nüshası kullanılır. Geçici ya da kesim tüm ihracat işlemlerinde bu nüsha oluşturulabilir,
 • 4. Nüsha: Yalnızca transit geçici durumlarında hazırlanabilir. Malların çıkış gümrük idaresine bilgi için tutulan beyanname tipi olarak karşınıza çıkar. Gümrükten çıkışı gerçekleştirirken transiti malın, ilgili gümrük idaresi sınırları içerisinde herhangi bir işleme maruz kaldığını belirtmek amacıyla kullanılır,
 • 5. Nüsha: Transit geçici durumlarında hazırlanan bir diğer gümrük beyannamesi nüshasıdır. Malların bir yerden farklı bir yere transfer edildikten sonraki varış gümrüğüne ulaşmasının ardından hazırlanır. Transit geçiş yapan malların varış gümrüğünde hangi işlemler maruz kaldığını ve malın statüsünü belirlemek amacıyla hazırlanır. 5. Nüsha, varış gümrüğü tarafından hazırlandıktan sonra, çıkış gümrüğüne gönderilir,
 • 6. Nüsha: Yalnızca ithalat işlemlerinde kullanılan bir nüshadır. Gümrük beyannamesinin 6. Nüshası ve bu nüshaya ait olan tüm ekleri, beyanname kapandıktan sonra Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Nüshanın onaylı bir örneği, gümrük idaresine teslim edilir. Diğer yandan bu nüsha, antrepo rejimlerinde de kullanılır. Antrepo uygulamalarında kullanılması durumunda bu nüshaların Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine gerek yoktur,
 • 7. Nüsha: Genel olarak ithalat işlemlerinde kullanılan ve istatiksel verileri hazırlamak amacıyla tercih edilen bir nüsha çeşididir. İstatistiklerin belirlenmesi amacıyla kullanılan bu nüshaya, altıncı nüshanın tüm ek evraklarının fotokopileri de dâhil edilir,
 • 8. Nüsha: İthalat işlemlerinin sonrasında mükelleflere verilen nüshalardan biri olarak kabul edilir. İthalatın gerçekleştiğine dair bilgi ya da kanıt almak isteyen banka ve diğer farklı kurumlara bu nüsha verilebilir. İthalatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğine dair tüm detaylar için bu kanıt kullanılabilir.

Bu nüshalar, genel olarak aşağıda yer alan ihracat, ithalat ve transit geçiş işlemlerinde kullanılır. Bu belgelerin bazıları direkt olarak ihracat ve ithalat işleminin gerçekleştiğine dair kanıt niteliğinde kullanılırken, bazıları ise istatiksel verilerin hazırlanması amacıyla gümrük idarelerinde saklanır.

Buna bağlı olarak;

 • 1,2,3 Numaraları Nüshalar: İhracat işlemlerinde genellikle hazır hale getirilen nüsha çeşididir,
 • 1,4,5 Numaralı Nüshalar: İlgili malların gümrük idaresinde yalnızca transit geçişler için hazırlanan nüshalardır,
 • 6,7, 8 Numaralı Nüshalar: İthalat işlemlerinde genellikle hazırlanan nüsha çeşididir,
 • 1,2,3,4,5 Numaralı Nüshalar: Malların transit geçişlerinde ya da ihracat işlemlerinde kullanılır,
 • 1,4,5,6,7,8 Numaralı Nüshalar: Malların ithalat işlemlerinde ya da transit geçişlerinde kullanılır.

Gümrük İşlemlerinde Ercan Gümrükleme

Gümrük işlemlerini sizin adınıza yöneten ve gerekli prosedürleri yerine getiren bir firma, dış ticarette rakiplerinizden hep bir adım önde olmanızı sağlar. Bu anlamda üst düzey kalitede hizmet vererek farkını ortaya koyan Ercan Gümrükleme; profesyonel çalışmalara imza atan nitelikli bir firmadır. Uzun yıllardan bu yana dış ticarette karşınıza çıkabilen tüm sorunlara akılcı çözüm önerileri getiren firmamız için öncelikli olan her zaman müşteri memnuniyetidir. İhtiyaçlarınıza yanıt vermeyen bir gümrükleme firması, dış ticarette aktif şekilde çalışmalar yaparken hem zamandan hem de nakitten zarar etmenize neden olabilir.

Dolayısıyla alanında uzman kadrosuyla, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun şekilde hayata geçirilen lojistik sürecini yakından takip eden firmamız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Sizde Ercan Gümrükleme farkını tek tıkla deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak tek tıkla bizimle irtibat kurabilirsiniz. Söz konusu dış ticarette büyümek için güvenli firmalarla çalışmak olduğunda, Ercan Gümrükleme her zaman rakiplerinden önde olmayı başarır.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.