Ülkemiz bakanlık tarafından belirlenen ve onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracat işlemlerinde faydalandığı, eşyanın çıkış gümrük işlerinin tamamlanması işlemleri öncesinde belge kontrolü ya da muayeneye tabi tutulması işlemleri gümrük hat genelini oluşturmaktadır.

Gümrük Hat Renkleri

Genel olarak, dış ticaret de ve bu faaliyetler çerçevesinde, ülkeye giriş yapacak ya da ülkeden çıkış yapacak olan mallarının gümrük sisteminde ihtiyaç duyulan işlemlerinin eksiksiz ve düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Bu işlemlerin en iyi şekilde gerçekleşmesi için Ercan Gümrükleme gümrük yetkililerinin konuya ilişkin olan mallar ve de yapılan dış ticaret işlemleri konusunda bilgilendirilmesi işlemini en özenli şekilde yapmaktadır.

Gümrük Hat Hizmetleri

Genel olarak gümrük hat hizmetlerinde Ercan Gümrükleme, en doğru ve noksansız bir planlama yapmaktadır. Bu kapsamda bu işlemler, en doğru gümrük beyanı şeklinde yapılmaktadır. Sonuç olarak gümrük beyanının gerçekleştirilmesi sonrasında, gümrük idaresi beyanın doğru olup, olmadığını kontrol etmektedir. Bu konuda gerek duyarsa taşınan malların muayenesini de yapar.

Beyanın kontrolü şeklinde isimlendirilen bu süreçte, gümrük beyanında 4 yöntemden biri kullanılarak kontrol sağlanır. Bunlar kırmızı hat kontrolü, sarı hat kontrolü, mavi hat kontrolü, yeşil hat kontrolü şeklinde olmaktadır. Ercan Gümrükleme tarafından bu süreçte en doğru hat kullanılarak, en özenli gümrük işlemleri gerçekleşir.

Gümrük Hat Seçenekleri

Ercan Gümrükleme gümrük hatları konusunda hem deneyimli hem de bilgi sahibidir. Bu kapsamda da gelen ürün çeşidi ne olursa olsun doğru hat ile tüm işlemleri sağlamaktadır.

Sarı Hat: beyannamenin ve ibraz edilen belgelerin bir gümrük memuru tarafından inceleneceği hat seçeneğidir. Usulsüzlük tespit edilirse, sevkiyat fiziki muayene koşulu ile kırmızı hata geçer.

Kırmızı Hat: gönderinizin, gümrük memurunca fiziksel bakımdan inceleneceği bir hat yöntemidir. Bazı durumlarda ya da eşyanın çeşidine bağlı olarak, bu inceleme başka bir devlet kurumundan bir temsilciyi de içerebilir.

Mavi Hat: beyannamenizin otomatik olarak serbest bırakılmak üzere yetkilendirildiği anlamına gelir, ancak belgeleriniz ve mallarınız gümrük tarafından sonradan gümrükleme denetim kontrollerine tabi tutulacaktır.

Yeşil Hat: beyanınızın otomatik olarak yayınlanmasına izin verildiği anlamına gelir. Kırmızı, sarı ya da mavi hat tarafından seçilmeyen bir gönderi yeşil hatta e gönderilir. Harç ya da vergileri ödenip, incelemeye gerek duyulmadan serbest bırakılır.

Bu 4 hat seçeneği de Ercan Gümrükleme hizmetleri kapsamından en özenli ve eksiksiz şekilde tamamlanmaktadır.

Gümrük Hat Kontrolü Özellikleri

Ercan Gümrükleme hizmetlerinde şimdiye kadar, risk analizi çerçevesinde bilgi sistemi gümrük beyannameleri en doğru hat ile yapılmaktadır. Yeşil hat, kontrolün olmadığını, sarı hat belgeler kontrol işlemlerini, kırmızı hat ise malların dokümante edilmesini ve fiziki kontrolünü içerir.

Gümrükleme yapılırken gümrük beyannameleri tekrar kontrol edilerek müteakip kontrol uygulanmaktadır. Gümrük hizmetlerine göre bu basitleştirilmiş prosedür, büyük mali riskler taşımayan ve eşyanın fiziki muayeneden geçmesini gerektirmeyen ekonomik işlemler için geçerlidir.

Gümrük İşlemlerinde Mavi Hat Kontrolü

Gümrük beyannameleri için geçerlilik prosedürü, gümrük kontrol mavi hat üzerinde uygulanmaktadır. Mavi hat, evrak ve fiziki kontrol yapılmadan gümrük işlemlerinin yapılmasına ve ardından aracın ikinci gümrük kontrol hattına yönlendirilmesine izin veren gümrük kontrol koridorudur.

Bu nedenle mavi hatta seçilen ifadeler otomatik olarak doğrulanmakta ve sonraki kontrollere tabi tutulmaktadır. Ercan Gümrükleme hizmetlerinde mavi hat kontrolüne dair en uygun evrak ve prosedürler sunulmaktadır.

Mavi hatta gümrük beyannamesindeki seçim, ekonomik acentelerin mallarını anında elden çıkarmalarına olanak tanır, bu da onlara kırtasiye masraflarından tasarruf, gümrük işlem süresinin kısaltılması ve mal teslim şartlarını aşma riskinin azalması gibi bir dizi avantaj sağlar.

Bu mekanizma aynı zamanda sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak için uluslararası devrenin hızlanmasına katkı sağlamakta ve kurumsal kaynakların ikinci kontrol hattına yönlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Gümrük İşlemlerinde Kırmızı Hat Kontrolü

Gümrüklemede kırmızı hat gönderisi olarak gruplanan gönderilerin işlenmesi oldukça karmaşık, zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Bu konuda Ercan Gümrükleme deneyimli ekibi ve profesyonel evrak denetim personeli ile en doğru hizmeti sağlamaktadır.

Başlangıç ​​olarak, ithalatçılar geminin gelişinden bir hafta önce bir bildirim alacaklardır. Bu bildirim gemi hatlarından, forwarderdan veya gümrükten olabilir. Gönderilere kırmızı hat çizilirse alıcıya da bilgi verilecektir.

İthalatçılar olarak, kırmızı hatlı gönderilerinizi gümrük bölgesinden çıkarmak için Ercan Gümrükleme tarafından pratik adımlar uygulanmaktadır. Kırmızı hat kontrolü gümrük idaresi tarafından yapılacağı için en uygun evrak ve prosedürler önceden planlanmaktadır.

Gümrük İşlemlerinde Sarı Hat Kontrolü

Genel olarak sarı hat kontrolü, belge kontrolü olarak bilinir. Bu aşamada ticareti yapılan ürün ile ilgili belgeler ve gümrük beyanı kontrol edilir. Aynı zamanda eşyanın muayenesi de yapılmaz. Belgelerin gümrük idarelerine iletilmesi ve kontrol edilmesi sürecinde, gümrük beyannamesinde yer alan belgeler, aynı zamanda beyanname de ekli olan belgeler ile karşılaştırılmaktadır.

Bu aşamada Ercan Gümrükleme, eksiksiz evrak ve belge ekipmanı ile en doğru hizmeti sağlamaktadır. Beyannameniz ve beraberinde getirdiğiniz belgeler bir gümrük memuru tarafından incelenmektedir.

Bu kapsamda eksik bir evrak ya da usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda, sevkiyatınız fiziki muayene için kırmızı hatta yönlendirilebilir. Kırmızı şeritte olduğu gibi, bu kontroller gümrük idaresi tarafından prosedüre uygun şekilde yapılabilir.

Gümrük İşlemlerinde Yeşil Hat Kontrolü

Genel olarak, yeşil hatta gümrük beyannamesi yapılan eşyalar gümrük kontrolüne tabi tutulmaz. Ercan Gümrükleme hizmetlerinde en uygun hat seçimi en doğru belge ile yapılmaktadır. 3 hattan biri tarafından seçilmeyen herhangi bir gönderi, yeşil hatta gönderilir.

Bu eşya da ilgili harç ve vergileri ödedikten sonra, herhangi bir incelemeye gerek kalmadan derhal serbest bırakılır. Bazı durumlarda yine de yeşil hattan gönderilen mallar için inceleme istenebilir. Bu durumda Ercan Gümrükleme bir gümrük müdürü veya amiri ile konuşmayı talep eder ve en kısa sürede çözümü bulur.

Gümrük İşlemlerinde Hat Sonrası Süreçler

Genel olarak hat sorunun çözüme kavuşması neticesinde Ercan Gümrükleme sonraki gümrük işlemleri aşamasına geçmektedir. Bu noktada varıştan sonra, bu malların belirli bir süre içinde gümrük işlemlerine tabi tutulması için yasal bir gereklilik vardır.

Bu basitçe, malların bize ithalat olarak beyan edilmesi, yeniden ihraç edilmesi veya onaylı bir antrepo tesisine yerleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Daha da önemlisi, bunun kesin bir zaman çerçevesi içinde tamamlanması gerekir, aksi halde otomatik olarak bir mali ceza uygulamamıza neden olur. Bu süreçte en doğru adımları atan Ercan Gümrükleme hiçbir ceza ya da uyarı almadan tüm işlemleri eksiksiz tamamlar.

Gümrük Hat İşlemleri Hizmet Kapsamları

Gümrük işlemleri, belirli bir eşyayı ithal etmek veya ihraç etmek istediğinizde, belirli bir gümrük yeri ile ilgili olarak gerçekleştirilen yönetim ve işlemler bütünüdür. Bu kapsamda Ercan Gümrükleme hem gümrük işlemleri hem de gümrük hat hizmetleri en uygun şekilde yapılmaktadır.

Eksik evrak ya da eksik belge olması durumunda sorun en başında belirlenip, en doğru şekilde çözüme kavuşmaktadır. Bu bağlamda gümrük hat işlemleri en doğru şekilde tamamlanmaktadır. Ercan Gümrükleme hizmet kapsamlarında eşyanın zamanlaması, evrak süresi, ya da belge kontrolü sistemli bir şekilde ilerlemektedir. Gümrük beyannamesi de sorunsuz bir şekilde tamamlanmaktadır.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.