Gümrük İşlem Süreleri

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
I- 2015 yılı Ocak ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır. İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine
kadar olan süreyi içermektedir.

2015 yılı Ocak ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %81’inin işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
İşlem Süresi   Toplam Beyanname Sayısı   %
İlk 1 Dakika    166.527                                66,10
İlk 5 Dakika    178.363                                70,80
İlk 10 Dakika  187.383                                74,38
İlk 20 Dakika  197.096                                78,24

2015 yılı Ocak ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %66’sının işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
II- – 2015 yılı Ocak ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır. İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve
ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

2015 yılı Ocak ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 57’sinin işlemleri ilk sekiz saatte, %71’inin işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat
itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %44, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %72, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise %90 olarak gerçekleşmiştir.
İşlem Süresi   Toplam Beyanname Sayısı    %
İlk 1 Dakika    7.175                                      3,11
İlk 5 Dakika    9.558                                      4,14
İlk 10 Dakika  15.331                                    6,65
İlk 20 Dakika  25.061                                    10,86

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.