Üretilen bir ürünün üretildiği ülkeden başka bir ülkeye girişi ya da üretildiği ülkeden satışının gerçekleştirileceği ülkeye girişleri gümrük kanunları ile yürütülmektedir. Gümrük kanunları ile ilgili olarak her ülkede farklı kurallar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Şirketler farklı bir ülkeden alacakları ya da farklı bir ülkeye satacakları ürünlerde gümrük kanunları ve yönetmeliklerine göre hareket etmek zorundadır. Gümrük kanunu ile ilgili yönetmeliklerin yürütülmesi ve takip edilmesi ile ilgili işlemler bu alanda faaliyet gösteren kurumlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Gümrük İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ürünlerin gümrükten girişinden çıkışına kadar olan süreçte gerek yönetmelik olarak hazırlanması gereken evraklar bulunurken gerek ise yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Gümrük kanunu ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ile ilgili süreçlerin tamamı gümrükleme ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Gümrükleme Nedir?

Bir ülkeye girecek olan ürünlerin resmi kurumların denetim ve gözetimde tutulması gerekmektedir. Bu alanda gümrük işlemleri ile ilgili yürütülen her türlü iş ve işleme gümrükleme denilmektedir. Gümrükleme ile yapılan bir ürünün sadece gümrükte kabul edilmesi işlemleri değil ürünün gümrük deposuna gelene kadarki süreçten ülkeden çıkışına ya da girişine kadarki süreçleri kapsamaktadır.

Gümrükleme alanında yapılan işlemlerde ilgili kuruluşlar şirketler adına gümrük kanunu adına işlemleri yürütmektedir. Bu alanda bir eşyanın ya da hammaddenin bir gümrük rejimine tabi tutulması, ilgili ürünlerin bir serbest bölgeye yerleştirilmesi, gümrükte sıkıntı yaşayan ürünlerin imhası, ürünlerin yeniden ihracı veya ürünlerin gümrüğe terk edilmesi bu alanda yapılan işlemlerdir.

Gümrükleme alanında yapılan eşyaların veya hammaddelerin ihraç edilmesi, ithal edilmesi, antrepoya alınmaları ve diğer birçok gümrük işlemleri farklı alanda prosedürlere sahiptir.

İthalatta Yapılması Gereken Gümrük ile İlgili İşlemler

İthalat ülkemizde faaliyet gösteren her türlü kuruluşun başka ülkelerden aldığı ürünlere denilmektedir. Aynı zamanda bu süreçte bireysel olarak vatandaşların bireysel olarak aldığı ürünlerde ithalata tabi ürünlerdir.

İthalatta ürünlerin ilgili ülkeden çıkışından ithal eden şirkete girişine kadarki süreç gümrük işlemleri alanında yürütülmektedir. İthalatta yapılması gereken gümrük işlemleri alanında;

  • İthal edilen ürünün gümrüğe girişinden önce yapılacak işlemler,
  • Belgelerin ve ilgili ürünün gümrük idaresine bildirilmesi,
  • İlgili ithalat ile ilgili gümrük beyannamesinin idareye teslim edilmesi,
  • Gümrüğe gelen ürünlerin beyanname tescili ve fiziki kontrollerin yaptırılması,
  • Eşyaların muayene ve tahakkuk işlemlerin yapılması,
  • İthal edilen ürünlerin vergilerinin hesaplanması ve tescil edilmesi
  • Tüm işlemler sonrasında ithal eden ilgiliye ürünlerin teslim edilmesi

işlemlerinin tamamı gümrükleme alanında yapılan işlemlerdir. Yapılacak olan bu işlemler gümrük kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili işlemlerden oluşmaktadır.

İthalat Edilen Malın Gümrük Bölgesine Gelmesinden Önce Yapılması Gereken İşlemler

İthal edilen ürünlerin ülkeye girişlerindeki gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için öncesinde belirli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu alanda ithalat edilen ürün ile ilgili proforma faturasının ve nakliye firması ile ilgili imzalanmış nakliye sözleşmesinin gümrük idaresine sunulması önerilmektedir.

Özellikle alınan ürün ile ilgili Konşimentosu, CMR, CMO ve Tır kararnamesinin usulüne uygun olarak hazırlanması ve eksiksiz şekilde hazırlanmış olması oldukça önemlidir. Bu alanda Ercan Gümrükleme olarak sizlere gerekli tüm desteği sunmaktayız.

İthal edilen ürünün ilgili ödemelerinin usulüne uygun olarak ödenmesi ve belgelerinin hazırlanması, var ise sigorta evraklarının hazırlanması gerekmektedir. Bunun yanında ilgili ürünün gümrük idaresine geldiğinde konulacağı depo ve antreponun hazırlanması ve nakliye sürecinin hazırlanması gerekmektedir. Bizler tüm bu süreçleri en etkin ve verimli şekilde sizler adına yerine getirmekteyiz.

Belgelerin ve Eşyanın Gümrük Bölgesine Sunulması

İthalat işlemlerinin resmi olarak başlatılması için ithalat evraklarının ve ithal edilen ürünün gümrüğe sunulması gerekmektedir. Bu alanda hazırlanan fatura ve nakliye evraklarının boşaltma evrakları ile uyumlu olması gerekmektedir. Gümrüğe inen ürünlerin ilgili muayene işlemleri depoda yapılacak ise farklı araçtan indirilmeden yapılacak ise araçta muayene gibi evraklar düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu alanda antrepoda ya da depoda yapılacak ise ya da araçta yapılacak ise ilgili evrakların yada dilekçelerin hazırlanması ve idareye sunulması gerekmektedir. Deniz yolu ile gelen ithalat edilen ürünlerin 45 gün içinde karayolu ile gelenlerin 20 gün içinde gümrüğe sunulması gerekmektedir. Ayrıca gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından 30 gün içinde ilgili süreçlerin tamamlanması ve vergi ödeme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Gümrük Beyannamesinin Gümrük İdaresine Teslimi

İthal edilen ürünlerin ülkemizde serbest dolaşıma girmesi isteniyor ise gümrük idaresine ilgili konu ile ilgili bildirim yapılması gerekmektedir. İthalat ile ilgili olarak verilen belgeler ile Gümrük beyannamesi ile verilen beyanların bir biri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu alanda verilen beyanname ile gelen ürün ile ilgili eksiklik ya da ve sorun olmaz ise beyanname kabul edilir.

Yapılan beyannamede yer alan bilgilerde eksiklik yok ise yapılan beyannamenin kaydı yapılarak ilgili gümrük işlemlerine başlanır. Söz konusu ürün ile ilgili yapılan beyannamede bir eksiklik tespit edilir ise ilgiliye evrakların iadesi yapılarak eksikliklerin giderilmesi talep edilmektedir. Yapılan bu süreçteki işlemlere fiziki ve vesaik kontrolü denilmektedir.

Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun Yapılması

Gümrükleme ile ilgili işlemlerin uzmanlar tarafından yapılmasının ardından vergileme, tahakkuk, harç gibi resmi işlemlerin başlaması sürecine muayene süreci denilmektedir. Bu alanda yapılan işlemlerde ithal edilen ürünün beyanda belirtilen ürün ile uyumlu olması durumu kontrol edilmektedir.

Ardından bu süreçte yapılan işlemlerde ilgili ürünlerin vergi hesaplaması işlemleri yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında yapılan işlemlerde vergi indirimi ya da muafiyet gibi işlemlerin yapılması da bu süreçte yapılmaktadır.

Gümrük Vergilerinin Hesaplanması ve Tahsili

İthal edilmek sureti ile ülkeye gelen ürünlerin muayene memurluğu tarafından yapılan kontrolleri ile belirlenen vergi işlemleri anında bilgisayar ortamına kayıt edilmektedir. Belirlenen vergi durumları ilgiliye tebliğ edilerek gerekli evraklar teslim edilmektedir.

İthal edilen ürünler ile ilgili olarak belirlenen vergi ücretleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafından belirlenen vezneye ya da bankaya ödenmesi sağlanır. Ercan Gümrükleme olarak vergileri hesaplanması takibi ve tahsili ile ilgili süreçlerin yürütülmesi işlemleri alanında uzman personelimizce takip edilerek sizler adına yerine getirilmektedir.

Malın İthalatçı Firmaya Teslimi

Gümrük alanında ithalat yolu ile ilgili olarak girişi yapılan ürünlerin evrak süreçlerinin yürütülmesi ve tamamlanması gerekmektedir. Bunun ardından gereken vergi ödemeleri tahsilatlar ve gerekir ise tahakkuk işlemlerinin yerine getirilmesi ile ürünlerin teslim işlemleri yapılmaktadır. İthalata konu işlemlerin yapılmasının ardından ürünler serbest dolaşıma tabi olabilmektedir.

Bunun haricinde eksik olarak tahsil edilen gümrük vergileri konusunda yapılan kontroller ve denetimler sonucunda bir eksikli belirlenir ise ilgiliye bildirim yapılarak ürünlerin ilgilisine gereken tebliğler yapılmaktadır. Bu alanda bir eksiklik var ise ilgili firmaya belirtilen verginin tahsilatı yapılmaktadır.

Ercan Gümrükleme ile Gümrük İşlemleri Daha Güvenli

Ercan Gümrükleme gümrük işlemleri konusunda alanında uzman ekibi ile firmaların gümrük işlemlerinde gereken tüm işlemler sizin adınızı yürütülmektedir. Ercan gümrükleme olarak ithalat ile ilgili olarak ithalatın başlamasının ardından ilgili sürecin yürütülmesi ile ilgili her türlü detay ve her türlü işlem güven içinde yürütülmektedir.

Gümrük işlemleri alanında yürütülen işlemlerde ortaya çıkabilecek sorunların öncesinde belirlenmesi ve çözümü ile ürünlerin en güvenli ve hızlı şekilde sizlere ulaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun haricinde yapılacak işlemlerin tamamında Ercan gümrükleme olarak tüm süreci sizler adına yürütülmektedir.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.