Gümrük müşavirliği firmaları; şirketlerin ithalat ve ihracat işlemlerini, gümrük ve dış ticaret mevzuatına göre yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketlere ait olan ihracat ve ithalat işlemleri için kullanılan ürünlerle alakalı gerekli düzenlemeleri gerçekleştirirken, şirketlerin itibarı için bu konu çok önemlidir. Mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilen işlemleri güvenilir şekilde yerine getirmek konusunda gümrükleme firmaları ve gümrük müşavirlerinin rolü çok önemlidir.

Gümrük müşavirliği firmaları öncelikle dış ticaret için çok etkin bir rol oynadığının farkında olmalıdır. Yaptığı işin içeriği hakkında deneyim ve tecrübe sahibi olması son derece önemlidir. Yapılan işlemin içeriği hakkında yeterince bilgi sahibi olması, işlem hacmini düzende tutma noktasında etkilidir.

Buna bağlı olarak gümrük müşavirliği firmalarının yaptığı işlemler şu şekilde sıralanabilir:

İhracat: İlk olarak ihracat işleminin gerçekleşme çıkış süreci içerisinde organizasyon ve planlaması sağlanır. Malların çıkış süreci ve bu süreç içerisinde ortaya çıkma ihtimali olan aksaklıklar göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekir. Olası bir hasar ya da benzeri durumlarda, müşteriye bilgi verilmesi gümrük firmasının görev alanı içerisinde kabul edilir. Hukuksal olarak yaşanacak sürece dahil olan gümrük müşavirliği firmaları, gümrükleme işlemleri konusunda tecrübe ve deneyimli şekilde hareket ettiğinden dolayı gerekli tüm bilgi birikimine sahiptir. İhracat işlemlerinde ise yine ihracata benzer durumlar geçerlidir. Tüm bu süreçleri etkin bir şekilde yönetmek, gümrükleme firmalarının sorumluluğuna aittir. Malların geliş sürecinin etkin olarak kontrolü sağlanır. Oluşan bu hasar durumları, zamanında fark edilerek önlem alınır. Hukuksal süreçlerde yine firmaların yanında olması gerekirken, deneyimli ve alanında uzman çalışma kadrosunun etkin yönetilmesi konusunda müşteri memnuniyet odaklı hizmet vermelidir.

Serbest Bölge İşlemleri:Ticari faaliyetler gerçekleştirilirken, işlemin serbest bölgelerde yapılması durumunda gümrük müşavirliği firmaları devreye girer. İşlemler sırasında gereken evrakların hazırlanması ve izin talepleri konusunda gümrük müşavirliği firmalarının rolü çok büyüktür. Bu doğrultuda hizmet alımının gerçekleşeceği uzman bir kadro ile çalışmak, firma prestiji bakımından son derece önemlidir.

Gümrük Müşavirliği Firmaları Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirliği firmalar bünyesinde çalışan gümrük müşavirleri aracılığıyla işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Bünyesinde yer alan gümrük müşavirlerinin çalışma alanları ise kanunlar kapsamında belirlenir. Bu bilgilerden yola çıkarak; gümrük kanunu 564/3. Maddesi gereğince çalışmalar yapılır. Dilekçe vermek suretiyle, çalışma alanları dışında iş takibi gerçekleştirebilme yetkisine sahiptir. Ofisler ise genel olarak çalıştıkları gümrük müdürlüklerine yakın bir konumda yer alır. Bu anlamda iş takibini ise tecrübeli çalışanların yürütmesi gerekir.

Gümrük müşavirliği; ülkemizde kanunlar kurulan ilk meslek olarak nitelendirilir. Sanayi, ithalat ve ihracat alanında çalışanlar, dış ticaret işlemlerinde müşavirlik hizmeti vermekle sorumlu kabul edilir. Özellikle yurtdışı odaklı olan işlemlerin yürütülmesi konusunda gümrük müşavirleri dolaylı temsili olarak çalışmalarını sürdürür. Bir eşyanın gümrük tarafından onaylanması gereken herhangi bir işlemi varsa ya da kullanımı için bazı işlemlerden geçmesi gerekiyorsa, bu konu ile alakalı belgeleri hazırlama ve eşyayı hazırlamak gümrük müşavirlerinin görevidir. Ayrıca müsteşarlar tarafından verilen bazı sorumluluk ve görevlerde söz konusu olabilir.

Bir gümrük müşavirinin çalışmaya başlaması için, müşterisinden dolaylı temsilci olabilmesi için bir vekâletname alması gerekir. Bu vekâletname; Gümrük Kanunu’nun belirttiği tüm şartları içerisinde barındırır. Buradaki müşteriler, faaliyetleri yerine getiren eşyanın sahibi bir dış ticaret uzmanı olmalıdır. Bu dış ticaret uzmanı; Gümrük Müşavirlik Yetki belgesi bulunan bir gümrük müşavirine işlerin yürütülmesi adına vekâletname vererek yetkilendirmiş olur.

Gümrük müşaviri olmak için, iki yıl boyunca gümrük müşaviri yardımcısı olarak çalışması gerekir. Türkiye’de bu işi yapabilmek için aranan ilk şart ise TC vatandaşı olmasıdır. Medeni ve kamu haklarını kullanma konusunda herhangi bir sorun olmaması gerekir. Ayrıca tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle işlenen suçlar olan taksirli suçlar haricinde, herhangi bir sebepten dolayı hüküm giymemiş olması da gümrük müşaviri olmak için aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Gümrük müşavirliği firmaları bünyesinde çalışan gümrük müşavirleri; kanunlar tarafından belirlenen koşullara sahiptir. İlk olarak yurtdışı ile işlem yapmak isteyen firma ya da kişilerin gümrükleme işlemleri ile ilgilenmesi gerekir. İşlemleri başlatma ve sonuçlandırma kısımları tamamen onlara aittir. Firma ya da şahıslar, gümrük müşavirleri aracılığıyla aldıkları şifreleri kullanarak işlemleri kendileri halledebilme özgürlüğüne sahiptirler. Ancak gümrük mevzuatında oldukça geniş bir alandan olduğu için, çok tavsiye edilen bir yöntem değildir. Bu noktada yapılan en ufak bir hatada yüklü miktarlarda cezalar kesilebilir. Bu yüzden tercih edilen yöntem kapsamında, gümrük müşavirleri firma ya da şahısları temsil edecek şekilde işlemleri yürütmekle görevlidir. Müşterilere lojistik, gümrükleme ve danışmanlık hizmeti konusunda yardım sunan gümrük müşavirleri, özel üniversitelerde ithalat, ihracat ve dış ticaret konusunda ders verebilme hakkına da sahiptir.

Gümrük müşavirlerinin sorumlulukları ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

  • İlgili eşyaları özelliklerine göre gümrük rejimine tabi tutmak,
  • İthalat sürecinde ortaya çıkan vergileri ödemek,
  • İlgili mevzuatlara bağlı olarak bir eşyanın ithalatı ile ilgili fon, stopaj, bandrol gibi ek mali sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek,
  • Dış ticaret mevzuatına bağlı olarak izin ve belgelendirmeleri temin ederek eşyaları sorunsuz bir şekilde teslim almak,
  • Bu işlemlerin yakından takip edilmesi.

Gümrük müşavirleri çalışma alanları ise ilk olarak gümrük bölgeleri olarak bilinir. Gümrük müşavirleri yardımcıları ise gümrük müşavirlerinin yanında gümrükte çalışabilir. Bazı gümrük firmalarının ofisleri gümrükte yer almaz ve ofis ortamında çalışmayı sağlayan kişiler buralarda aktif bir şekilde çalışabilir. Bunun yanı sıra özel üniversitelerde ders verebilme imkânı her zaman bulunur.

Gümrükleme hizmetlerinin büyük çoğunluğu, gümrük müşavirliği firmaları tarafından yapılır. Gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, gümrük müşavirlerine vekâletname verildikten sonra, gümrük müşavirleri kendi adlarına hareket ederek kendilerine vekaletname veren kişi adına gümrük idarelerinde rahat bir şekilde hareket edebilirler.

Gümrük müşavirleri; yaptıkları işler için her yıl yenilenerek yayınlanan asgari ücret tarifesinin altında bir ücret olmaması şartıyla, farklı adlar ve kodlar altında gümrük müşavirliği hizmet ücreti alırlar. Gümrükleme ücretleri: ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, transit işlemleri, gümrük antrepo işlemleri, özellik gerektiren işlemler ve danışmanlık ücretleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Gümrük müşavirliği hizmet bedeline ek olarak, firmaların aktif şekilde gerçekleştirdiği gümrük işlemleri için: geçici depolama alanlarına, acentelere, nakliye firmalarına bazı ücretler ödemek zorundadır. Bu ücretler; damga vergisi, KDV, ÖTV, harç, bandrol ücreti, KKDF, gümrük vergisi, yolluk, fazla mesai ücreti, laboratuvar tahlil ücreti gibi adlar altında olan ücretleridir.

Aynı zamanda posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerden, herhangi bir vekâletname almaya gerek duyulmadan beyan edilen ve gümrük işlemleri takip edilerek sonuçlandırılan gümrük işlemleri için söz konusu posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler verdikleri bu hizmet karşılığında; ordino, gümrük müşavirliği, terminal gibi isimler altında ilave ücret alamazlar. Bazı işlemler ise hiçbir şekilde, bazı işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten bu yana ilk üç gün içerisinde ardiye ücreti alamazlar.

Gümrükleme İşlemleri Ercan Gümrükleme Kalitesinde

Gümrükleme işlemleri, dış ticarette firmaların büyüme gösterebilmesi için sorunsuz şekilde yürütülmesi gereken işlemler olarak nitelendirilir. Bu konuda her zaman üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile dikkat çeken Ercan Gümrükleme; müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun hizmet farkıyla rakiplerinden hep bir adım öndedir. Dış ticarette karşınıza çıkan sorunlara akılcı çözüm önerileri getirmesi için Ercan Gümrükleme kalitesini yaşamak için web sitemizi ziyaret edebilir ve iletişim numaralarından tek tıkla bize hemen ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.