İthalat ve ihracat işlemlerinde, malların gümrükçe onaylanmış olması gerekir. Gümrük müşavirleri bu onaylanma sürecini dolaylı temsil yoluyla takip ederek sonuçlandıran tüzel kişilere verilen isimdir.

Bununla birlikte gümrük işlemlerinizin sorunsuz devam edebilmesi için birçok belgeye ihtiyacınız vardır. Eksik ve hatalı belgeler nedeniyle mallarınız gümrüklerde bekletilebilir bu da firmanızı ciddi boyutlarda zarara uğratabilir. Bu sebeple gümrük müşavirinin sizden istediği belgeleri tamamlamanız gerekir.

Gümrük Müşavirliği Firmaları

Gümrük Müşavirliğinde Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Uluslararası ticarette söz konusu olan eşyaların bir ülkeden diğerine sorunsuz ve hızlı bir şekilde aktarılmasında önemli bir rol gümrük müşavirlik firmalarındadır. Devlet tarafından yetkilendirilen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları lojistik faaliyetlerin ve dış ticaretin önemli bir parçasıdır. Bu müşavirliklerin temel görevi ise gümrük işlemlerini yürütme ve bağlantılı kurumları temsil etmektedir.

Gümrük müşavirleri, malların ihracat, ithalat ve transit ayağında gümrük işlemlerinin hızlı ve sorunsuz gerçekleştirilmesini sağlar. Bu aşamada birçok farklı bilgi, belge ve muayene gerekmektedir. Bu belgelerin eksiksiz şekilde teslimi, işlemlerin takibi, vergi dairesinden alınacak gerekli belgeler, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve malların teslim alınması gümrük müşavirlerinin sorumluluğundadır.

Sonuç olarak, ithalat ve ihracat işlemlerinizde gümrük müşavirlerine gerekli olan tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekir. Gümrük müşavirleri, gümrük yönetmeliğinde öngörülen tüm işlemleri bu belgeler ile eksiksiz biçimde gerçekleştirecektir.

Gümrük Müşavirliği Firması ile Çalışmak

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 5. Maddesine göre, bütün kişiler, gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilmektedir. Bu temsil doğrudan ya da dolaylı şekilde olabilir. Dış ticaret işlemlerinde, gümrük kanununa uygun tüm belgelerin resmi kurumlara eksiksiz ve doğru biçimde sunulması şartı bulunmaktadır.

Gümrük Kanunu’na göre; gümrük idarelerinde, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli tüm belgeleri ve bilgileri idarelere ibraz etmek zorundadır.

Gümrükleme işlemleri sırasında meydana gelebilecek eksik belge ya da hatalı bilgiler cezai yaptırımlara tabidir. Dolayısıyla bu sürecin uzman bir gümrük müşaviri ya da gümrük müşavir yardımcısı ile yürütülmesi gerekir. Bunun yanı sıra müşavirlerin iş takibinde bulunabilmesi için firmanıza ait tüm belgeleri eksiksiz biçimde teslim etmeniz gerekir.

Gümrük Belgeleri Nelerdir?

Gümrük işlemleri oldukça hassas yaklaşılması gereken bir süreci ifade eder. Bu işlemlerin doğru ve hızlı ilerlemesini istiyorsanız, evraklarınızı eksiksiz biçimde teslim etmeniz gerekir.

Gümrükleme işlemlerinde şu belgelere ihtiyaç vardır;

· Navlun faturası

· Sigorta poliçesi

· Orijinal mal faturası

· Ordino

· Konşimento

· Banka transfer dekontu ya da kaynak kullanım destekleme fonu

· Ordino tarafınızca alındıysa konşimentonun fotokopisi

· Konşimentoya firma cirosu

· Çeki listesi

· Bakım onarım belgesi

· Sanayici taahhütnamesi

· İhracatta Türkçe fatura

· Avrupa Birliği ülkelerine ithalatta ATR ya da EUR-1 belgesi

Bu belgelerin yanı sıra gerektiğinde aydınlatıcı belge olarak kullanmak üzere; analiz raporu, prospektüs, spesifikasyon, safety data sheet ve katalog belgeleri de hazırlanmalıdır. Bunun yanı sıra eğer yatırım mallarında ise bu belgelere ek olarak Yatırım Teşvik Belgesi aslıyla birlikte ithal ve yerli makine teçhizat listesine ihtiyaç vardır.

Eğer yapacağınız işlem Dahilde İşleme Belgesi ve İhracatı Teşvik Belgesine tabiyse; İhracat Teşvik Belgesi aslı ve eki, ihracat işlemlerinde birlik üyelik belgesi, katalog, teknik bilgi ve gerektiği takdirde mal hakkında aydınlatma belgelerinin bulunması gerekir.

Gümrükleme işlemlerini başlatmadan önce de gümrüklerce istenen bazı evraklar vardır. Bu belgelerin mutlaka aslı ya da noter tasdikli olması gerekir. Bunun yanı sıra her sene başında yenilenmesi gerekir. Gümrükleme işlemine başlamadan önce şu evraklar istenmektedir;

· İmza sirküleri

· Ticaret sicil gazetesi

· Vekaletname

· Vergi dairesinden alınacak mükellefiyet yazısı

· Faaliyet belgesi

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.