GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltılmış olarak kullanılan adıdır. Türkiye’de genel anlamda tarife cetvelinin yerine işlem gören GTİP, esasında Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan 12 haneli koda verilen bir isimdir.

Dünyada tüm ülkelerin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem Nomanklatürü (AS) oluşturmaktadır. Nomanklatür, uluslararası yorum ve kurallara göre kullanılan, uluslararası ticarette yer alan tüm ürünlerin sistematik bir şekilde isimlendirilmesini sağlayan bir ticari sınıflandırma sistemidir. 6 haneden oluşan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu, uluslararası ticaret istatistikleri ve ülkenin gümrük tarifeleri adına evrensel bir temel olarak sayılmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu kodlar tüm dünyada aynı ürünü işaret etmektedir.

Armonize Sistemde konu olan tüm mal ve eşyalar, sistematik ve belirli bir mantık çerçevesinde düzenlemeler yapılarak sınıflandırılmaktadır. Gümrüklerde, bu ürünler belirlenen bu GTİP kodu üzerinden işlem görmektedir. Armonize Sistem, dünyada yer alan tüm ürünler için evrensel bir ticari dil, ürün kodlaması ve uluslararası ticaret söz konusu olduğundan vazgeçilmez bir araç olduğunu ifade etmektedir.

Armonize Sistem kodu, ürünlerin gümrük işlemleri sırasında kimlik numarası görevi gördüğü belirtilebilir.

Önceden planlanan bir ithalat işlemi öncesinde, söz konusu ürün üzerinden maliyet araştırmaları yapılırken tespit edilmesi gereken verilerden bir tanesi de ithal edilecek olan ürünün vergi oranıdır. Bu anlamda yapılması gereken ilk işlem ithal edilmek üzere olan ürünün GTİP numarasını tespit etmektir. Dış ticaretin günümüzde fazla olması, ürün çeşitliliğinin artması tüm ürün isimlerinin yaratabileceği herhangi bir karışıklığın önüne geçmek için belirli bir tarifeye göre sınıflandırılması gerekir.

Gümrük tarifesi, dış ticarette konu olan tüm ürünlerin belirli bir düzene göre sistematik bir şekilde sınıflandırma işlemidir. Bu anlamda gümrük vergilerinin yanı sıra, getirilmek istenen ürünün ithalatında gereken tüm izinlerin alınması amacıyla tarife tespiti çok büyük önemi vardır.

Gümrük tarifesinin yanlış tespit ve beyan edilmesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eksik tahakkuk eden verginin 3 katı oranında ceza ödenmesi gerekecektir. Bununla birlikte CE, TSE gibi izne ve denetime tabi olan ve yapılan denetimlerde uygunluk belgesi alınmamış ürünler yine cezai işleme neden olacaktır.

Gümrük Tarifesi, Cumhurbaşkanı tarafından kabul gören Türk Gümrük Tarife Cetvelini kapsamaktadır.

Gümrük Tarife Pozisyonu Ne İşe Yarar?

Ülkelerin dış ticarette işlem göre ürünlerin farklı şekilde sınıflandırılması ve ortaya çıkabilecek sorunlar ortadan kaldırmak, gümrük işlemlerinde tek düze çalışmaları sonlandırmak için Dünya Gümrük Örgütü Tarafından Armonize Sistem Nomanklatürü (AS) oluşturulmuştur. Ülkemiz ise Armonize Sistem Nomanklatürü’nü 1 Ocak 1989 yılından itibaren aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır.

Ülke olarak kullanmaya başladığımız Gümrük Giriş Tarife Cetveli, diğer tüm yükümlülüklerimiz dahilinde yer alan düzenlemeler de baz alınarak 12’li kod esasına göre düzenlenmiştir.

Armonize Sistem olarak bilinen sistemde, ürün sınıflandırma işlemi 6’lı kod esas alınarak yapılmaktadır. Sözleşmeye dâhil olan ülkelerde, bu 6’lı kod esas olmak şartıyla daha alt açılımlarında dâhil edilmesi imkânı sunulmuştur.

Bir eşyanın veya ürünün tarife sınıflandırma sisteminde yerini belirleyen 12 basamaktan oluşan koda Gümrük Tarife İstatistik Numarası (GTİP) ismi verilir. Bu gümrük taifesi, gümrük vergilerinin hesaplanmasının yanı sıra ürün dış ticareti sırasında vergi dışı farklı vergi uygulamalarımızda kullanılmaktadır.

Dış ticaret işlemleri yürütülürken eşyaya uygulanacak olan tüm vergiler ve dış ticaret anlamında önlemler Gümrük Tarifesi üzerinden yürütüldüğü için tarifenin doğru bir şekilde tespit edilmesi çok önemlidir. Bu durumda tarife, dış ticaretin yapı taşlarından biridir denebilir.

Gümrük tarifesinde konu olan eşyalar kullanım amacına, fonksiyona, üretildiği maddeye veya imalat düzeyine göre sınıflandırılır. Sınıflandırma işlemini sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve doğru tespit edebilmek için bazı noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır.

Bu tarifede eşyanın üretiminde kullanılan materyaller, yedek parça ya da tamamlanmış olup olmaması, eşyanın niteliği gibi noktalar belirlenir. Ardından eşyanın dâhil olacağı ve sonrasında bulunacağı fasıl belirlenir. Tarife pozisyonu ve alt pozisyonu tespit edilir. Açılan pozisyonlar sisteme kaydedilir. İzahname ve açıklama notları dikkatli bir şekilde incelendikten sonra, sınıflandırma kararları ve benzer eşyalar adına verilmiş bağlayıcı tarife bilgileri incelenir.

Lojistik İşlemleriniz İçin Ercan Gümrükleme Sizinle

Gerek yurt içi gerek uluslararası dış ticaret hacminin büyük oranda genişlemiş olması, gümrük bölgelerine giriş ve çıkışı yoğunlaştırmıştır. Buda tüm bu giriş çıkışlarda karışıklığın önüne geçilmesi ve işlerin sistematik bir şekilde işleyebilmesi için Gümrük Müşavirliği firmalarında bir artışa neden olmuştur.

Bu anlamda kaliteli hizmet ve sorunlarınıza akılcı çözümler sunan Ercan Gümrükleme, uzun yıllardan beri başarısını her anlamda ispatlamayı başarmış profesyonel bir firmadır. Yapılan ve yapılması beklenen tüm işlemler, firmamız tarafından Gümrük Kanunu’na uygun niteliklerde gerçekleştirilmektedir.

Yeterli seviyede hukuk bilgisine sahip olan uzman kadrosu, hızlı ve güvenilir hizmet vermeyi hedefleyen donanımlı ekibi sayesinde Ercan Gümrükleme tüm yasal yükümlülükler hakkında doğru bilgileri sizlere verirken, gerekli destek ve her an danışma konforunu da sizlere sunmaktadır. Ercan Gümrükleme, aradığınız kaliteli hizmetin en kolay adresi.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.