Uluslararası alanda ülkeler arasında yapılan ticaret işlemlerinde malın ülkeye girişinde hangi gümrüğe ve nereye nasıl teslim edileceğinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemlerde gümrükleme alanında yapılması gereken işlemler önceden belirlenmelidir. Bu alanda teslimin nereye nasıl yapılacağı, ödeme işlemlerinin kim tasarından yapılacağının kesinlikle detaylı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Gümrük Teslim Şekli Nedir?

Gümrük sonrası teslim işlemleri konusunda en faydalı bilgiler milletlerarası ticaret odası tarafından yayımlanan uluslararası ticari terimler hükümlülüklerine bakılmalıdır. Uluslararası alanda yapılan ticari işlemlerde alım satım işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda bu kanun hükümlerine uyulmaktadır.

ICC yani milletlerarası ticaret odası uluslararası ticaretteki teslim şekillerini 11 farklı biçimde iki gruba ayırmıştır. Bu alanda Tüm taşıma ürünleri kapsayan işyerinden teslim, taşıyıcıya masrafsız teslim, taşıma ödenmiş olarak teslim, taşıma ve sigorta ödenmiş olarak teslim, terminalde teslim, belirlenen yerde teslim ve gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim gibi seçenekleri bulunmaktadır.

Bunun yanında deniz ve iç su taşımalarının teslimleri ise gemi doğrultusunda masrafsız teslim, gemide masrafsız teslim, masraflar, sigorta ve navlun gibi farklı kurallar ve teslimat şekilleri bulunmaktadır.

İş Yerinde Teslim / Ex Works (EXW)

Uluslararası ticarette en önemli sorunların başında alıcı ve satıcı arasında ürünlerin nasıl teslim edileceği ve nakliye masrafları gelmektedir. Bu alanda yapılacak olan anlaşmalar ile alıcılar ve satıcılar arasında nakliye ve ürün teslimlerinin nasıl yapılacağı belirlenmektedir. Bu alanda yapılan anlaşmalara göre gümrükleme ve nakliye süreçleri bu anlaşmalara göre yürütülmektedir.

İşyerinde teslim şeklinde satıcı ürünlerini kendine ait iş yerinden ya da belirlediği fabrika, depo yada antrepo gibi yerlerden alıcıya teslim etmektedir. Bu teslim şeklinde alıcı ürünü kendi imkanları ile satıcının ürünleri tuttuğu yerden alıcıya teslim etmektedir.

Yapılan anlaşmaya göre değişmekte olup satıcının mallarını herhangi bir araca yükleme zorunluluğunda değildir. Alıcının mallarını nasıl yükleyeceğini hangi araca yükleyeceğini belirlemesi gerekmektedir. Bu teslim şekli satıcının sorumluluklarını en asgari düzeye indirmektedir.

Taşıyıcıya Masrafsız / Free Carrıer (FCA)

Uluslararası ticaret işlemlerinde satıcı ile alıcı sadece ürünlerin alış fiyatlarında değil nakliye ve teslim süreçlerinde de bir dizi anlaşmayı sağlamak zorundadır. Bu alanda yapılan anlaşmalar ile nakliye, yükleme ve gümrük işlemlerinin nasıl yapılacağı anlaşma ile belirlenmektedir. En çok başvurulan gümrük teslim işlemlerinden biriside taşıyıcıya masrafsız yani FCA teslim şeklidir.

Taşıyıcıya masrafsız teslim şeklinde satıcı malları kendi iş yerinden ya da belirlediği depo yada fabrikadan alıcı tarafından ayarlanmış bir nakliye aracına yüklemek ile hükümlüdür. Alıcı tarafından ödemesi yapılan ve ayarlanan nakliyeye yüklenen ürünlerin gümrük çıkış işlemleri için hasar ve masrafları ödemek zorundadır. Ürünün alıcının belirlediği araca yüklenmesinin ve gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından tüm sorumluluk alıcıya ait olmaktadır.

Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim / Free Alongsıde Ship (FAS)

Milletlerarası ticaret işlemlerinden en sık kullanılan nakliye işlemlerinin başında gemi ile yapılan ticaretler gelmektedir. Bu anlamda yapılan ticaretlerde gemi doğrultusunda yapılan masrafsız teslim seçenekleri de sıklıkla kullanılmaktadır. Gemi doğrultusunda yapılan teslimlerde satıcı malları belirlenen bir limanda, rıhtımda alıcı tarafından seçilen gemiye yüklemektedir.

Mallar gemi rıhtımında ise yükleme alanına getirerek teslim etmektedir. Ya da gemi açıkta bekliyor ise mavra ile gemiye mallar ulaştırılmaktadır. Mallara ilişkin tüm hasar ve malın korunması malların gemi doğrultusuna geçene kadar satıcıya aittir.

Mallar gemi doğrultusuna teslim edilince malın tüm sorumluluğu alıcıya geçer. Gemi doğrultusunda yapılan teslimat yönteminde satıcı mala ilişkin tüm gümrük işlemlerini ve ihraca ilişkin tüm belgelerin satıcı tarafından hazırlanması ve ihracat işlemlerinin onaylanması gerekmektedir.

Gemide Masrafsız Teslim / Free On Board (FOB)

Ülkemizde yapılan ticaretlerde en çok kullanılan ve tercih edilen teslim yöntemidir. Bu teslim şeklinde satıcı malları limandan alıcı tarafından belirlenen gemiye ya da belirlenen başka bir teslim şekline malları temin ederek teslimini gerçekleştirir. Mallar gemide bulunduğu andan itibaren malın tüm sorumluluğu alıcıya geçmektedir. Satıcı masrafları kendisine ait olmak üzere ihracata ilişkin tüm izin ve onayları alarak ihracat işlemlerini tamamlamalıdır.

Masraflar ve Navlun / Cost And Freıgh (CAF)

Bu teslim şeklinde satıcı malları alıcıya bir gemide ya da zaten bir gemide olan malı başka bir satıcıya teslim etmektedir. Transit satış olarak da belirtilebilmektedir. Satıcının mal üzerindeki hükümlülüğü malın teslim edilmesinin ardından sona ermektedir.

Satıcı malın teslim edilmesinden önce ihracat ile ilgili tüm işlemleri evrak ve ödeme işlemlerini sonlandırmalıdır. Gemiye teslim edilen malların tüm sorumluluğu alıcıya aittir. Ercan gümrükleme gerek ithalat sürecinde gerek ise ihracat sürecinde tüm işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Masraflar, Sigorta ve Navlun / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

Satıcı bir önceki teslim şeklinde olduğu gibi malları bir gemide teslim etmektedir. Bunun yanında zaten temin edilmiş gemide olan bir malı başka bir alıcıya teslim etmektedir. Satıcı mal ile ilgili ihracata ilişkin evrak ve masrafları ödeyerek gümrük işlemlerini tamamlamaktadır. Bunun yanında alıcıya teslim edilecek malın ilgili limana tesliminden satıcı sorumludur.

Satıcı teslim ettiği malların alıcıya sağlam bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Bunun için oluşacak her türlü nakliye ve ulaşım masrafı ile mallarda oluşacak zayiat satıcının sorumluluğundadır. Satıcı malların sağlam bir şekilde teslim edilmesi için sigorta yapmak ile hükümlüdür.

Taşınma Ödenmiş Olarak Teslim / Carrıage Paıd To (CPT)

Bu taşıma şeklinde satıcı alıcıya teslim edeceği ürün ile ilgili olarak kendi nakliye yöntemlerini kullanarak malları alıcının belirlediği teslim noktasına teslim etmektedir. Satışı gerçekleştirilen malların alıcının teslim almasına kadar olan süreçteki tüm işlemlerin ve tüm masrafların satıcı tarafından karşılanması gerekmektedir. Satıcı malların ihracına ilişkin tüm masrafları ve evrakları hazırlamak ile hükümlü iken alıcıda ithalata ilişkin tüm işlemleri yapmak ile hükümlüdür.

Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / CARRIAGE AND INSURED PAID TO (CIP)

Bu teslim şeklinde satıcı malların alıcıya teslimi için kendi belirlemiş olduğu yöntemler ile alıcıya teslimini gerçekleştirmektedir. Bu teslim yönteminde tüm alıcıya teslime kadar olan süreç satıcı tarafından yürütülürken satıcı ürünlerin sağlam ve güvenli bir şekilde teslimi için sigorta ve diğer masrafları kendisi karşılamaktadır.

Terminalde Teslim / DELIVERED AT TERMINAL (DAT)

Satıcı bu teslim şeklinde malları belirlenen bir liman ya da varış noktasına kadar götürmekte ve terminalde aracın boşatılmasına kadar olan süreçten sorumludur. Satıcı malların teslim sürecinde terminalde malları alıcıya teslim etmektedir.

Terminal olarak, liman, hava kargo merkezi, yol, demir yolu, konteyner merkezi, rıhtım, depo ya da antrepo gibi açık yada kapalı alanları kapsamaktadır. İhracat ile ilgili tüm işlemler ve süreç satıcının kontrolünde gerçekleştirilmektedir.

Belirlenen Yerde Teslim / DELIVERED AT PLACE (DAP)

Satıcı bu yöntemde alıcı tarafından belirlenen varma yerinde aracın boşaltılmasına kadar olan süreçten sorumludur. Bu taşıma yönteminde satıcı malın alıcıya teslimine kadar olan süreçten sorumlu ve hükümlüdür. Satıcı malların güven içerisinde tesliminden sorumludur. Belirlenen yere indikten sonra tüm sorumluluk alıcıya geçmektedir.

Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim / DELIVERED AT PLACE (DAP)

Satıcı bu teslim yönteminde malların ihracat ve ithalatına ilişkin tüm vergi ve masrafları ödemektedir. Satıcı ürünü alıcının teslim alacağı noktaya kadar ulaştırmakta ve gerekli tüm ithalat ve ihracat evraklarını hazırlamak ile hükümlüdür. Bu nedenle satıcılar bu teslim yöntemini çok benimsememektedir.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.