Gümrükleme Firmaları

Gümrükleme Firmaları

Devletlerin birbirleri ile olan ilişkilerden doğan ticaret anlaşmaları, farklı nitelik ve türde eşyaların kara yolu ya da deniz yolu aracılığı ile gümrüklerden geçişine zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda gümrük mevzuatları ve uygulanması zorunlu yasalar hazırlanmıştır. İşte tüm gümrük işlemleri ve gümrükleme faaliyetleri 4458 Gümrük Kanunu çerçevesinde usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda ticaret hacminin genişlemesiyle gümrük müşavirlerinin bilgi birikimi ile donanımlı hizmet veren gümrükleme firmaları ithalat, ihracat, depolama, lojistik, danışmanlık ve destek hizmeti gibi birçok oluşuma imza atmaktadır. Müşteriler gönderecekleri ürünleri bu firmalar aracılığı ile güvenli ve hızlı şekilde gönderebilir.

Gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında oluşacak pürüzleri ve ihtilafları gidermeyi de taahhüt eden gümrükleme firmaları, niteliğine göre depolama hizmeti de vermektedir. Müşteriye en az zaman kaybı ve maliyet imkanı sunan bu firmalar, ürünlerin niteliğine göre saklama koşullarını da sağlayabilir. Ülkelerarası taşımacılık ya da antrepo gibi esas olan birçok hizmete imzasını atan bu firmalar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmek durumundalar. İzin ve ruhsat gibi alınması gerekli belgelerin temini konusunda da müşteriye kolaylık sağlayan ve sigorta şirketleri ile işbirliği içerisinde olan gümrükleme firmaları, gümrük işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Anadolu ile Avrupa’nın kesişim noktasında olan ve tam bir geçiş güzergahı olan İstanbul, bu firmaların ilk adreslerindendir. Gerek kara yolu ile yapılacak taşımacılıkta gerekse deniz üzerinden yapılacak olan taşımacılıkta İstanbul kilit noktada bulunmaktadır. Bu nedenle bir günde köprüden geçen ticari gemilerin sayısı oldukça fazladır.

Günümüzde taşınacak olan ürünlere göre geniş araç ya da soğutmalı araç imkanı da sunan farklı isimlerdeki gümrükleme firmaları, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik hizmet veriyor. Birçok gümrükleme firması gümrük bölgelerinde faaliyet halindedir. Kamu dairelerince ve kamu çalışanlarınca yapılan işlemler belgelenmekte ve yasalara aykırı hiçbir faaliyete izin verilmemektedir. Bu sayede gümrükleme işlemleri güvenilir ve kurallara uygun bir şekilde, belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda Bakanlık tarafından görev ve yetki verilen kurumlarca gümrük faaliyetleri de belli aralıklarla denetlenmektedir.