Gümrük süreçlerinde, gümrük gözetimi altında tutulan eşya ve mallar, Gümrük Kanunu’nda belirlenmiş olan ‘’gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma’’ tabi tutulmaktadır. Bahsi geçen bu işlemler, malın bir serbest bölgeye bırakılması, imha edilmesi, bir gümrük rejimine tabi tutulması, yeniden ihraç edilmesi ya da gümrüğe terk edilmesi olarak bilinir.

Gümrükleme Süreçlerinde Hız ve Verimlilik

Bir eşyanın ihraç edilmesi, ithal edilmesi, bununla birlikte ya da hariçte işleme rejimine tabi tutulması, geçici şekilde ithal edilmesi, antrepoya alınması, transiti gibi gümrük işlemlerinde farklı iş süreçlerini ve prosedürleri takip etmeniz gerekir.

Gümrükleme işlemlerini lojistik hizmetler sunan gümrük ve dış ticaretle ilgilenen gümrükleme müşavirleri sunmaktadır. Gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gümrük müşavirlerine gerekli vekâletname verildikten sonra, gümrük müşavirleri kendi adına hareket edip kendilerine vekâletname vermiş olan kişinin hesabı adına gümrük idarelerinde rahatlıkla hareket edebilirler.

Gümrük müşavirliği için kişiden vekaletname alan müşavir gümrük beyannamesi verilmeden önce şunları yapabilir: Gümrük Tarife Pozisyonu (GTİP) tespiti, alınması gereken bazı izin ve uygunluklar bulunuyorsa bunların başvuru ve takibi, eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine uygun prosedür ve vergi analizi, küşat, danışmanlık, elleçleme, gümrük beyannamesinin verilmesi, gereken eşyanın muayenesi, laboratuvar tahliline gönderilmesi için takip, numune alınması, eşyanın gümrük idaresinden teslim alınması, eşyanın yurtdışı edilmesi halinde gereken işlemlerin tamamlanması gibi pek çok iç süreçlerini gümrük müşavirliği yönetmektedir. Bunun için hızlı çalışmak ve aynı zamanda verimli olmak çok önemlidir.

Gümrükleme İşlemlerinde Hız ve Verimliliğin Önemi

Gümrükleme işlemleri, ithalat ihracat yapan firmalar için önemli bir kavram olarak bilinir. Herhangi bir eşyada yürürlükte olan Gümrük Kanunu’na göre alınan resim, harç ya da vergiye gümrükleme denildiği gibi, gümrük kavramı tüm bu işlemlerin yapıldığı bölge içinde kullanılabilir. Türkiye’de gümrük kurumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğu ve denetimi altında titizlikle yürütülür. Bundan dolayı yürürlükte yer alan mevcut gümrük kanunları, direkt olarak bakanlık tarafından denetlenmektedir.

Her devletin kendine ait bağımsız bir gümrük bölgesi bulunmaktadır. Bu gümrük bölgelerinde ihracat ve ithalat için gerekli mal ve eşyaların giriş-çıkış işlemleri yetkili kişiler tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Eğer gerekli görülürse gümrük idareleri tarafından bu noktada çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Bu uygulama her devlet tarafından, eşitli uluslararası kurallara göre yapılabilir. Bu sayede bu işlemlerle devletler, birbirlerine karşı olan ticari sorumluluklarını rahat bir şekilde yerine getirmektedir.

Gümrükleme aşaması için gereken işlemleri başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi adına bir gümrük müşaviri ile anlaşılarak onun tarafından gerçekleştirilir. Bu işlemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bahsi geçen mal ve eşyaların üretim işleminin tamamlanması, paketlendikten sonra gönderim için uygun hale getirilmesi,
  • Lojistik organizasyonun tamamlanarak verimli lojistik hizmetler alınması,
  • İhracat yapacak olan ülkenin, gümrük mevzuatına uygun olacak gereken belgeleri doğru bir biçimde hazır hale getirmesi,
  • Malların konteynerlere yüklerken yükleme limanına getirmesi ya da gümrük kapılarına nakil işleminin gerçekleştirilmesi,
  • Sevkiyat için gümrük beyannamesinin doğru ve eksik olmayacak şekilde doldurulması,
  • İhracatçı olan ülkenin gümrük idaresinin nezdinde malların tek tek muayene edilmesi,
  • Son olarak malların ihracat yapan ülkenin gümrük bölgesinden ayrıldıktan sonra, ihracat işlemlerinin gerekli beyannamesi temin edilerek işlemlerin sona ermesidir.

Gümrükleme işlemlerini yürütürken süre hakkında net olarak bir süre beyan etmek pek mümkün değildir. Bu süre genellikle gümrükte işle yoğunluğu gönderilen eşya ve malların özelliğine ve bununla birlikte çeşitli etkenlerden kaynaklı farklılık gösterebilmektedir. Bunun için gümrükleme işlemlerini sizin adınıza yürütmesini istediğiniz, dış ticaret işlemlerinde uzmanlığı olan gümrük müşavirliğinin çalışırken verimli ve hızlı olmayı prensip haline getirmiş olması gerekir.

Genellikle gümrükleme işlemi ne kadar sürer diye merak edenler için, bu sürenin 10 günün üzerine çıkmayacağı söylenebilir. Ancak ihracat ve ithalat söz konusu olduğunda, gerçekleştirilmesi talep edilen gönderimlerde ülkeler arasında farklı çalışma politikaları olabileceğinden beklenmedik senaryolarla karşı karşıya kalmak mümkün olabilir. Türkiye’de kanunlardan kaynaklı olarak gümrük geçişlerinde hızlı bir şekilde tamamlanması hedeflenerek çalışmalara başlanmıştır. 

Ancak evrak, belge ya da farklı dosya eksiklikleri olabildiğinde, çok sık görülen bu durumdan dolayı geçişlerde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bundan dolayı gereken dosya ve evrakların en doğru şekilde tamamlanması, gümrükleme işlemlerinde hız ve verimlilik kazanmak açısından çok değerli olduğu ifade edilir.

Gümrükleme İşlemlerinde Hız ve Verimliliğin Adresi: Ercan Gümrükleme

Ercan Gümrükleme, gümrükleme iş süreçlerini sizin adınıza yönetirken gümrük ve dış ticaret işlemlerinde kaliteli hizmet anlayışını benimseyen son derece nitelikli bir firmadır. Müşteri odaklı çalışmalar yapan Ercan Gümrükleme ithalat ve ihracat söz konusu olduğunda ticari anlamda bir adım öne geçmenizi sağlarken diğer yandan ticarette rakiplerinize karşı başarı elde etmenizi sağlar.

Gümrük müşavirliğinde aradığınız üst düzey kalite standartlarına sahip hizmeti şeffaf, güvenilir ve aynı zamanda yüksek verimlilikte hızlı hizmet farkını Ercan Gümrükleme ile yaşayabilirsiniz. Sizde şimdi Ercan Gümrükleme’nin uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesin deneyimlemek için web sitemizi ziyaret ederek iletişim adreslerinden hemen bize ulaşabilirsiniz. 

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.