Hariçte işleme rejimi, işlem görmek üzere olan hammaddelerin ilk olarak ithal edilmesi, işlem gördükten sonra ise ürünlerin tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreç içerisinde her türlü vergi sisteminden muafiyet sağlayan bir sistemdir.

Hariçte İşleme Rejimi Nedir?

Hariçte işleme rejimi, dâhilde işleme kadar yaygın şekilde kullanılmayan ancak, ihracatçı firmalara yönelik olan yürürlükte gerçekleştirilebilir bir destek unsuru olarak bilinmektedir. Aslında hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımda uygulanacak olan eşyanın ileri bir aşamada işlenmesi, tamir edilmesi ya da yenilenmesi için geçici bir şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere ihraç edilmesi, bu işleme faaliyetlerinden itibaren elde edilmiş olan ürünlerin kısmi ya da tam muafiyet sağlanıp serbest dolaşıma girmesi denilebilir.

Hariçte işleme izin belgeleri için Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden, Hariçte İşleme İzinleri; tamir amaçlı vs. işlemler adına, ilgili olan gümrük müdürleri tarafından düzenlenmektedir. Madenlerin işlem görmesi amacıyla gönderilen hammaddeler için gerekli koşulları sağlamasından sonra Maden İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenmektedir.

Hariçte İşleme Rejimi Başvurusu

Hariçte işleme rejimi faaliyetlerinden yararlanabilmek için izlenmesi gereken yollar şu şekilde sıralanabilir;

 • Hammadde, yardımcı olan hammadde, mamul ve ambalaj, yarı mamul gibi ürünlerin daha ileri seviyede işlem görebilmesi için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere gönderilmesinin istenmesi durumunda, bu karar baz alınır. Buna istinaden yayımlanacak olan tebliğde belirtilmiş plan belge ve bilgilerle doğru orantılı, hariçte işleme izin belgesi alabilmek için Müsteşarlığa,
 • Maden cevherlerinin ve konsantrelerinin izabe edilip, sonrasında işlenmesi ile beraber kıymetli maden ve taşların işlenmesi için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda, bu karar baz alınarak yayımlanacak olan tebliğde belirtilmiş olan belge ve bilgilerle doğru orantılı, hariçte işleme izni almak için maden birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı genel sekreterlerine,
 • Garanti hükümleri uyarınca, tamir amaçlı ya da imalat hatası sebebiyle, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere gönderilmiş olan eşyanın ya da bu eşyanın ihraç edilmesinden önce ikame bulunan ürünün ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına başvuru yapılması gerekir.

Hariçte İşleme Rejimi Kavramları

 • Belge Süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerine yer alan, kayıtlı bulunan ve belge kapsamında yer alan ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu dönem,
 • Belge Süresi Sonu: Belge süresinin bitiminin denk geldiği ayın son günü,
 • Asıl İşlem Görmüş Ürün: Hariçte işleme rejimini kapsayan, elde edilmesi hedeflenen tüm ürünler,
 • Değişmemiş Eşya: Herhangi bir işleme uğramayan, tekrar ithal edilmesi amaçlanan geçici ithalat eşya,
 • Zayiat/Fire: İşleme faaliyeti sırasında kuruma buharlaşma, sızma ve gaz kaçağı şeklinde tirilmiş olan, imha olan kısım ve ekonomik anlamda hiçbir değeri kalmayan atıklar,
 • Geçici İhracat Eşyası: Hariçte işleme rejimi kapsamında, tamir edilmek ya da yenilenmek, daha ileri seviyelerde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi ya da serbest bölgelere geçici şekilde ihraç edilen eşya,
 • Hariçte İşleme İzni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ya da işlenmesi sayesinde kıymeti maden ve taşların işlenmesi için geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterlerinin vereceği izin,
 • Hariçte İşleme İzni Belgesi: Serbest dolaşımda yer alan eşyanın, daha ileri bir seviyede işlem görmesi için Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere geçici bir şekilde ihraç edilmesi ve işlem görmüş olan ürünün ithal edilmesine imkân sağlayan müsteşarlık tarafından düzenlenen belge,
 • INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamına, üçgen trafik kullanımı için üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parça bölümünden geçici bir şekilde ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem gören ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer bölgesinde tam ya da kısmi gümrük vergisi muafiyeti ile serbest dolaşıma izin veren belge,
 • İkame Ürün: tamiratının yapılması hedeflenen geçici ihracat eşyasının yerine kullanılması için getirilmiş, geçici ihracat eşyası ile aynı pozisyonda yer alabilecek, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikle olan ithal eşya,
 • İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyeti söz konusu olduğunda, elde edilmiş asıl işlem görmüş ürün dışında kalan ürünler,
 • İşleme Faaliyeti: Bahsi geçen eşyanın üretilmesi, montajının yapılması, işlenmesi, yenilenmesi, tamir ve buna benzer işlemler,
 • İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetinin söz konusu olduğu, bunun sonucunda elde edilmiş tüm ürünler,
 • İzin Süresi: Hariçte işleme rejiminde, izni bulunan ve kayıtlı olan, bu izin kapsamında ihracat ile ithalata işlemlerinin gerçekleştirilmesinden bir mahsur olamayan dönem,
 • Kısmi Muafiyet: Hariçte işleme rejimi dâhilinde, serbest dolaşıma izni verilmiş olan ürünlerin ithal edildiği esnada alınması gereken tüm vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine mecbur tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ya da serbest bölgeden aynı dönemde ithal edilmesi durumunda, uygulanacak gümrük vergilerine denk gelen kısmın muaf tutulması,
 • Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Serbest Bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinde yer alan serbest bölgeler olarak bilinmektedir.

Hariçte İşleme Rejiminde Yararlanma Şartları

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç olmak üzere) yerleşik olan kişiler tarafından yapılan müracaatlar;

 • Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş olan ürünlerin üretimi esnasında kullanılmış olduğunun tespit edilmesi halinde,
 • Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel olan ekonomik çıkarlarının herhangi bir zarara uğramaması durumunda, bu kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Bu kriterlere göre, Müsteşarlıkça ya da maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birliklerin genel sekreterlerinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, geçici ihracat eşyası ve ithal eşyanın 8-12 bazda gümrük tarifesinde ki istatistik pozisyonu, ismi, verimlilik miktarına göre belirlenen oranı, değer ve süresi belirlenir ve hariçte işleme izni verilir ya da reddedilir.

Gümrükleme Alanında Kaliteli Hizmetin Tek Adresi: Ercan Gümrükleme

Gümrükleme hizmeti alırken, tercih ettiğiniz firmanın sorunlarınıza akılcı çözümler getirirken istek ve ihtiyaçlarınızı aynı anda göz önünde bulundurması çok önemlidir. Bu sayede işlerinizi çok daha hızlı bir şekilde hallederken, ticari anlamda herhangi bir zarara uğramamış olursunuz.

Ercan Gümrükleme, bu alanda uzun yıllardan beri üst düzey kalite standartlarında hizmet verirken, sizin beklentilerinizi en iyi şekilde analiz eden ve bu bağlamda hizmet vermeyi sürdüren son derece profesyonel bir firmadır. Gümrükleme alanında tüm sorunlarınızı sizin adınıza çözerken, müşteri odaklı olduğumuzdan dolayı her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz.

Sizde şimdi gümrük işlemlerinize profesyonel bir destek arayışına girdiğinizde her bakımdan yanınızda olan Ercan Gümrükleme güvencesini bizzat deneyimleyin. Ercan Gümrükleme, güvenilir ve sorunsuz hizmet anlayışının gümrükleme alanında buluştuğu tek adres olmaya devam ediyor.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.