İthalat işlemleri her ülkede farklı bazı uygulamalara sahip olabilmektedir. İthal edilecek ürünün cinsi, ülke içerisindeki duruma göre farklı uygulamalara maruz kalabilir. Genel olarak herhangi bir eşya ithalatı karmaşık birçok işlemi ve izni gerektirmektedir. Bununla birlikte vergi numarasına sahip tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler ithalat yapabilmektedir.

Kullanılmış Makine İthalatı

İthalat işlemlerinin doğru ve sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için bu alandaki tüm mevzuatın harfiyen bilinmesi ve uygulanması gerekir. Mevzuatların bilinmesi ise firmalar açısından zaman zaman zor olabilmektedir. Farklı uygulamalar ve değişen mevzuatlar nedeniyle ithalat işlemlerinde kimi zorluklar yaşanabilmektedir. Farklı ürünlere ilişkin olarak farklı gümrükleme işlemleri vardır.

Kullanılmış makine ithal uygulamalarında da bazı farklılıklardan bahsetmek mümkündür. Bu sebeple eğer böylesi bir ithalat gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız, tüm uygulamalara da hâkim olmanız gerekir. Eksik ve hatalı işlemleri ithalatı gerçekleştirememenize neden olabilmektedir.

Kullanılmış makine ithalatı gibi özel durumlar için gümrükleme firmalarıyla çalışmak, bu süreci çok daha kolay ve kısa sürede ilerletmenize yardımcı olacaktır.

Kullanılmış Makine İthalatı Nasıl Yapılır?

Kullanılmış makine gibi eşyaların ithalinde bazı özel kurallar uygulanmaktadır. Kullanılmış, eski, defolu ya da yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş olan) makinelerin ithalatı, ithalat rejimi kararı uyarınca izne tabi tutulmaktadır. Bu izinler ise Ticaret Bakanlığı tarafınca düzenlenmektedir.

Bu düzenlemenin temel amacı, özellikle ikinci el eşyaların yaş belirleme sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ticaret Bakanlığı ithalat tebliğleri gereğince kamu yararını gözeterek, güvence altına almıştır. Kullanılmış makine ithalat iznine tabi olan eşyalar 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 30640 sıra numarasıyla yürürlüğe girmiş olan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ, makine ithalatı konusunda bazı kurallar getirmiştir. Bunun yanı sıra yatırım teşvik belgesi kapsamına giren ve girmeyen ürünlerde burada yer almıştır.

 Kullanılmış makinelerin ithalatı için firmaların izin başvurusu yapması gerekmektedir. İzin başvurusu için gerekli belgelere ise Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Gerekli durumlarda Genel Müdürlük, belgelerde değişikliğe gitme yetkisine de sahiptir. Bakanlık tarafından yapılacak olan değerlendirmede bazı hususlar göz önüne alınmaktadır. Dış ticarette bu kullanılmış makinelerin tedarik şartları, ekonomik ömrü ve verimliliği gibi konular bu hususların başında yer almaktadır.

Kullanılmış Makine İthalat İzni Başvurusu

Kullanılmış makine ithalat izin belgesinin alınması birçok belgenin toplanarak ibraz edilmesi anlamına gelmektedir. Toplanan belgeler Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

Kullanılmış makine ithal izni için şu evrakların toplanması gerekir;

 • Başvuru formu
 • Beyan ve taahhütname
 • Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 • Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri
 • Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evraklarının onaylı suretleri
 • İthal edilecek makinenin marka, model, seri no gibi tüm bilgileri
 • Makineye ait detaylı dört fotoğraf
 • Türkçe tercümesiyle birlikte fatura
 • İlgili odadan onaylı olan Kapasite Raporu
 • İkinci el makine ithalatı yapan firmaya ait ticaret sicil kaydı ya da faaliyet belgesi
 • Satış sonrası hizmetleri sorumluluk ve yeterlilik belgesi
 • Makinenin kullanım amacına ilişkin bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

Ercan Gümrük Müşavirliği’yle Hızlı ve Kolay İthalat

Kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş olan makinelerin ithalatları birçok evrakı ve izin belgesini gerektirmektedir. Bu sebeple söz konusu ürünlerin ithal edilmesi son derece zorlu ve karmaşık olabilir.

Kullanılmış makine ithalatı için yaptığınız başvuru olumlu şekilde sonuçlanırsanız alacağınız belgenin geçerliliği 6 ay olacaktır. İthalat işlemleri sırasında tüm işlemler TAREKS sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu sebeple ithalat yapacak olan firmaların TAREKS sistemi üzerinde tanımlanmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda firma adına işlem yapacak olan en az bir kullanıcı yetkilendirilmiş olmalıdır.

Gümrükleme işlemlerinin yanı sıra tüm bu işlemlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ihtiyaç duyduğunuz makinenin ithalatı açısından önemlidir. Evraklarda yaşanan eksikler nedeniyle gerekli izinleri alamamanız, firmanız açısından ciddi maddi kayıplara neden olabilir. Bunun yanı sıra izin alınsa dahi gümrükleme işlemleri oldukça teferruatlıdır. Gümrük mevzuatını tüm detaylarıyla bilen, alanında başarılı bir gümrük müşavirlik firmasıyla çalışmanız tüm sorunlarınızı çözecektir.

Ercan Gümrük Müşavirliği, 40 yılı aşan tecrübesiyle kullanılmış makine ithalatı konusunda tüm sorunlarınızı aşmanıza yardımcı olacaktır. Detaylı bilgi almak ve avantajlı tekliflerimizden faydalanmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Bize Ulaşın