İlave gümrük vergisi (İGV), ithal edilmek üzere olan ürünlerden alınan gümrük vergisine ek olarak tahsil edilen gümrük vergisine verilen isimdir. İlave gümrük vergisi, söz konusu gümrük vergileri olduğunda tam olarak ne olduğu net bir şekilde konamadığından kafa karıştırıcı olabilir. İlave gümrük vergisine ilişkin ana mevzuat metni olan 3351 sayılı ithalatta İlave Gümrük vergisi Uygulamasına İlişkin Karar uygulama esas düzenleme olarak karşınıza çıkar. Bu karara bakıldığında, ilave gümrük vergisinin ne olduğunun tanımın net bir şekilde yapılmadığı görülür.

İlave gümrük vergisinin temel özellikleri baz alındığında, bu mevcut gümrük vergisi oranlarına ek olarak vergi oranı uygulanması olarak kabul edilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken ilk nokta ise, ithalatta korunma önlemleri uygulamalarıdır. Bakılması gereken ise 2004/7305 sayılı ithalatta Korunma Önlemleri Hakkında sunulan karardır. Bu kararda ‘’korunma önlemi’’nin; ek mali mükellefiyet getirilmesi, gümrük vergisinde artış yapılması, değer/miktar kısıtlaması, tarife kontenjan uygulaması ya da bunların uygulanması şeklinde bir hükme bağlanmıştır. Ayrıca kararda açık bir şekilde ifade edilen ‘’gümrük vergisinde artış yapılması’’ ifadesi, ilave gümrük vergisi kapsamında bahsedilen gümrük vergisi oranına ilave olarak vergi oranı uygulamasını getirse bile, uygulamada konu bu şekilde ele alınmamaktadır.

İlave gümrük vergisi, gümrük vergilerinin aynı şekilde etkisi bulunan bir çeşidi olmasının yanı sıra, dış ticarette ‘’tarife dışı önlemler’’ kapsamında, ithalatta ise ‘’fark giderici vergiler’’ başlığı altında değerlendirilir. İlave gümrük vergisinde hedeflenen, yerli endüstri mallarını korumak amacıyla yüksek bir iç fiyat belirlemektir. İlave gümrük vergisi, bir dış ticaret politikası aracı olarak değerlendirilebilir. Ancak ithalatın olumsuz anlamda etkilenmesinin önüne geçmek için korunması istenilen sektör ürünlerinin belirlenen fiyat aralığına ulaşması için alınacak fark giderici bir vergi olarak nitelendirilebilir.

İlave Gümrük Vergileri, Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenir. Bakanlar Kurulu İlave Gümrük Vergileri ile alakalı olan kararını Ekonomi Bakanlığının önerisi ile ‘’ithalat Rejimi Kararına Ek Karar’’ olarak çıkarır. Ancak belirlenecek olan ilave gümrük vergisi oranı, hiçbir şekilde Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde belirtilen hadlerin yüzde elli arttırılan düzeyini geçemez.

İlave Gümrük Vergisi Hangi Eşyalarda Uygulanır?

Bakanlar Kurulu tarafından bugüne kadar;

 • 15/09/2011 tarihinde Tekstil ve Hazır Giyim Ürünler,
 • 06/02/2015 tarihinde El Aletleri,
 • 18/02/2015 tarihinde Halılar,
 • 23/05/2015 tarihinde Mobilyalar,
 • 07/06/2015 tarihinde Küçük Ev Aletleri ve Aydınlatma Ürünleri,
 • 20/06/2015 tarihinde saraciye ürünleri,
 • 05/07/2015 tarihinde Demir Çelik Tellerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulaması hüküm altına alınmış kabul edilir.

İlave gümrük vergisi, aramızda ticaret anlaşması bulunmayan üçüncü ülke menşeli eşyalar için uygulanır ve uygulanacak olan vergi oranlarının her biri eşya bazında değişiklik gösterir. Ancak Gümrük Vergileri ile kıyaslandığında çok daha yüksek vergi hadlerinin söz konusu olduğunu bilmekte fayda vardır.

İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Nasıl Yapılır?

İlave gümrük vergisinde verilmesi gereken tutarı belirlemek için öncelikle eşyanın ‘’Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (GTİP) Tespitinin yapılması gerekir. Eşyaya uygulanacak olan her türlü gümrük vergi ve fonları ile tarife dışı önlemler, Gümrük Tarifeleri üzerinden yürütüldüğü için, öncelikle eşyanın sınıflandırıldığı GTİP’in ilave gümrük vergisi kapsamında olduğunun tespit edilmesi gerekir. Sonrasında önemli olan eşyanın menşeinin öğrenilmesidir. Eşyanın ticaret anlaşmalarına taraf olan diğer ülkeler dışında, üçüncü ülke (ithalat rejim kararında ‘diğer ülkeler’ olarak sınıflandırılmaktadır’’ menşeli olması şarttır. Sonrasında ise eşyanın menşei tespit edildikten sonra, Gümrük Kıymeti ve Fiziki Miktar tespiti mutlaka yapılmalıdır.

İlave gümrük vergisi uygulamasında genel olarak karma vergileme sistemi kullanılır. Spesifik bir vergi kapsamında ürünün miktarı üzerinde yapılan hesaplamada minimum ve maksimum hadler belirlenir. Sonrasında ise vergileme için uygun olacak şekilde ürünün kıymeti üzerinde hesaplanan minimum ve maksimum hadler arasında kaldığında bu tutar, minimum haddin altında ise minimum değer ve yine maksimum haddin üzerinde ise, maksimum değer vergi tutarı olarak esas kabul edilir.

İlave gümrük vergisinin hesaplanma yöntemi için ise uygulama kapsamındaki bir eşya üzerinde örneklendirmek gerekirse; 6110 Tarife Pozisyonundaki kazak cinsi olan ürünler için ilave gümrük vergisi tahakkuk tutarı ‘Genel Oran (%30) üzerinden hesaplanan vergi Kg’da 5.5 usd’den aşağı, Kg^’da 20 usd’den yukarı olması mümkün değildir. Her koşulda maksimum vergi haddinin %50 artırılmış olan tutarını aşamaz olduğu söylenebilir.

İlave gümrük vergisi, ticaret anlaşmalarına taraf olan ülke menşeli ürünler için uygulanmamaktadır. Bu ülkeleri ve ilave gümrük vergisi muafiyetinin hangi koşullarda uygulanacağı ise mutlaka belirtilir. İlave gümrük vergisinden muaf olan ülke eşyaları şu şekildedir:

 • Avrupa Birliği Menşeili ürünler: Direkt olarak Avrupa Birliğin ’den A.TR Belgesi ve Menşei Şahadetnamesi ile getirilmesi durumunda ilave gümrük vergisi sıfır uygulanır,
 • EFTA ülkeleri Menşeli ürünler: Direkt EFTA ülkelerinden EUR 1 Belgesi ya da Fatura Beyanı ile getirilmesi durumunda ilave gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır,
 • Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri Menşeli ürünler: Direkt olarak STA ülkelerinden EUR 1 ya da Fatura Beyanı ile getirilmesi durumunda yine ilave gümrük vergisi sıfır şekilde uygulanır,
 • Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK) Menşeli Ürünler: Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ve EFTA ülkeleri arasında olan kümülasyon sistemi olarak, bu sisteme dahil olan tarafların birbiri ile yaptıkları işlemler kapsamında, sanayi ürünlerinde İGV haddini sıfır olarak uygular. Ancak eşyanın kümülasyona taraf olan ülkeler menşeli olduğu için Tedarikçi Beyanı ile ispat edilmesi şarttır.

İlave gümrük vergisinin uygulandığı ilk sektör Tekstil ve Hazır Giyim sektörü olmakla beraber, bu söz konusu sektörler ülkemizin ekonomisine çok önemli katkılarda bulunur. Bu endüstriler 2007 yılına kadar çok fazla ihracat yapan eüdtsirilerimiz olarak aktif rol oynar. Tekstil ve Hazır Giyim, yapısı itibariyle emek ve yoğun endüstriler olmasından dolayı ülke istihdamına önemli katkılarda bulunur. Sektörlerin temel olarak sağladığı avantajlar ise ‘’Dış Ticaret Fazlası’’ ve ‘’ İstihdam Yaratma’’ özellikleri olarak ifade edilir.

Daha önce de belirtildiği üzere ilave gümrük vergisi ilk olarak 2011 yılında Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu yüzden ilave gümrük vergisi uygulamasının dış ticaret verilerinde ve ilgili sektörlerde ne gibi sonuçlar ortaya koyduğunun en iyi analizi Tekstil ve Hazır Giyim sektörü üzerinden yapılabilir.

Gümrük İşlemlerinde Ercan Gümrükleme Avantajı

Dış ticarette gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve gerekli prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, ticaret yapan işletmelerin avantaj sağlaması için son derece önemlidir. Aksi takdirde beklenmedik ek giderlerin ortaya çıkması ve ticaretin sekteye uğramasına neden olan sorunların baş göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda Ercan Gümrükleme, alanında uzman kadrosu ile birlikte uzun yıllardır gümrükleme ile alakalı tüm detayları sizin adınıza yürütmeye devam eden nitelikli bir firma olarak karşınıza çıkar.

Teknolojiyi de işin içine katarak gümrük işlemlerinde karşınıza çıkabilecek her türlü soruna akıcı çözümler sunan Ercan Gümrükleme için öncelikli olan müşteri memnuniyetidir. Sizde bu tecrübenin verdiği gönül rahatlığını deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Gümrük işlemlerinde kalitenin tek adresi Ercan Gümrükleme olmaya devam ediyor.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.