İlave Gümrük Vergisi, ithal edilen ürünlerden tahsil edilmek istenen gümrük vergisine ek olarak talep edilen bir vergi sistemidir. İlave Gümrük Vergisi, aslında bakıldığında normal gümrük vergileriyle aynı etkiye sahiptir. Bu vergi ithalatta ‘’Fark Giderici Vergiler’’ olarak, dış ticarette ise ‘’Tarife Dışı Önlemler’’ kapsamında nitelendirilir. İlave Gümrük Vergisinin temel amacı, yerli üretilen endüstri mallarını korumayı amaçlamak adına yüksek iç fiyat oluşturmaktır.

İlave Gümrük Vergisi Nedir?

İlave Gümrük Vergisi dış ticaret bağlamında aracı olarak kullanılır. İthalattan ortaya çıkan tüm olumsuz etkilerden korunmak istenen sektör bazında, ürünlerin belirtilen fiyata erişebilmesi adına alınan fark bu vergi yoluyla tahsil edilir denilebilir.

İlave Gümrük Vergisi, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu, İlave Gümrük Vergilerine dair kararları Ekonomi Bakanlığının sunduğun öneri sonrasında ‘’İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’’ olarak sunmuştur. Ancak her hâlükârda belirlenecek olan İlave Gümrük Vergisi, Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki hadlerin yüzde eli seviyesinden yukarı çıkamaz.

İlave Gümrük Vergileri, bizimle ticaret anlaşması mevcut bulunmayan üçüncü ülke menşeli mallarda ve eşyalarda uygulanmaktadır. Ayrıca vergi oranları eşya bazından farklılık göstermektedir. Ama normal Gümrük Vergisine bakıldığında, çok yüksek vergi hadleri bulunur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sunduğu 5.10.2017 tarihli, 28447926 sayılı yazısına bakıldığında, İlave Gümrük vergisi müstakil bir vergi sistemi değildir. Cumhurbaşkanı bu bağlamda yetkisin, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’un 2. Maddesinde bulunan ‘’eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükselebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar arttırabilir’’ diye belirtilen hükümden almaktadır.

Yukarıda belirtilen kanuna göre, hesaplanmış olan toplam vergi oranı 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da belirtilen hadlerin %50 kadar artırılan düzeyini aşamaz. Eğer aşması halinde, 474 sayılı listede yer alması durumunda kanuna göre belirtilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

İlave Gümrük Vergisi Kuralları

İlave Gümrük Vergisi, standart gümrük vergisinin tabi olduğu tüm esaslara ve usullere göre tahsil ve takip işlemi gerçekleştirilir. Teminata alınması, tebliği, tahakkuku, tahsilatı, zamanaşımı, geri kaldırılması ya da verilmesi gibi belirleyici maddeler 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi şekilde ilerler.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük vergisi için belirtilen ve uygulanan müddeiler İlave Gümrük Vergisi içinde geçerlidir. Örnek olarak eksik kıymet beyanı sunulduğu takdirde, bu kıymet farkını tam olarak karşılayan İlave Gümrük vergisi ve bu oluşan farkın 3 katı ceza kesilir.

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen eşyalardan ve mallardan standart gümrük vergisi tahsil edilmiyor olsa bile İlave Gümrük Vergisi tahsil edilebilir. A.TR dolaşım belgesi, gümrük vergisi muafiyeti sağlamayan ve sadece genel gümrük vergisi oranını sıfırlayan bir belgedir.  Bu sebepten yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında İlave Gümrük Vergileri sıfır olmamaktadır. Çünkü İlave Gümrük Belgesi, eşyaların çıkış menşeini baz alarak yürümektedir.

Örnek vermek gerekirse Almanya’dan A.TR dolaşım belgesi ile birlikte ithal edilmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeine sahip bir maldan gene gümrük vergisi alınmazken, İlave Gümrük Vergisi alınmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği’nin belirtilen 38. Maddesine göre, İlave Gümrük Vergisine tabi olmayan ülke menşeine sahip ise ithal edildiği sırada İlave Gümrük Vergisi ödemeye mecbur kalmamak için menşe şahadetnamesi, ibraz edilmesi şarttır.

Örnek olarak A.TR dolaşım belgesi ile Fransa menşeili ithal edilen bir eşya için İlave Gümrük Vergisi Ödememek için Eşyanın Fransa menşeli olduğunu gösteren menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gerekir.  

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan 167. Maddeye göre gümrük vergisinde muaf olan eşyalar, İlave Gümrük Vergisinden de muaf kabul edilir.

Ercan Gümrükleme Farkı

Uluslararası ve yurt içi ticaret hacminin oldukça genişlemesi, gümrük bölgelerinde giriş çıkışların çok fazla yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda gümrük müşavirliği firmaları, sunduğu hizmet kapsamında genişlemeye gitmiş ve ürün kalitesine uygun ekipman tedarikine sahip olmuştur. Buda pek çok firmanın rekabet içinde olmasına neden olan bir faktördür.

Dolayısıyla denizyolu ve karayolu taşımacılığında pek çok gümrükleme acentesi ve gümrük müşavirliği hizmeti veren firma alternatifi de artmıştır. Bu firmalar, yaptıkları ve bundan sonra yapacakları tüm işlemler Gümrük Kanununa uygun şekilde gerçekleştirmek zorundadır. Hukuk bilgisi yeterli olan, güvenilir ve aynı zamanda hızlı hizmet vermeyi çalışma prensibi haline getiren firmalar müşteriye yasal yükümlülükler hakkında bilgi verirken, gerekli destek ve danışma olanağını da müşteriye sunmak zorundadır.

Ercan Gümrükleme, bu anlamda beklediğiniz kaliteli hizmet anlayışına ulaşabileceğiniz nitelik sahibi bir firmadır. Türkiye’de gümrükleme işlemlerinin biraz karışık oluşuma sahip olması, hak sahiplerinin ve yükümlülükler hakkında gümrük işlemlerinin yakında takip edilmesi için gerekli bir sektör haline gelmiştir. 

Firmamız bu anlamda pek çok hizmet vererek gümrük ticareti işlemleri sırasında hayatını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Çok uzun yıllardan beri gümrükleme sektöründe kalitesiyle bir adım önde olmayı başaran Ercan Gümrükleme, tedarik zincirinin her alanında sorunlarına akılcı ve bir o kadar hızlı çözümler getirir. Bu çözümleri teknolojik imkanlar ışığında sunması, Ercan Gümrüklemenin farkını ortaya koymaktadır.

Ercan Gümrükleme, taşımacılık sektöründe ve gümrükleme işlemleri söz konusu olduğunda uzun yılların verdiği çalışma tecrübesi sayesinde işlerinizin hızlı çözüme ulaşmasını sağlarken, iş disiplinini elden bırakmaz. Bu anlamda gümrükleme ve gümrük müşavirliği konusunda aklınıza takılan her sorun için bize ulaşabilir, gerekli teknik desteği uzman kadromuzdan alabilirsiniz.

Profesyonel olarak gümrük ve muhasebe operasyonlarını gerçekleştiren Ercan Gümrükleme, teknolojinin gelişmesini kendi adına avantaja çevirmiş, bu sayede uzun yılardan beri sizlere kaliteli hizmet vermeye devam eden güvenilir bir firmadır.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.