Günlük olarak gümrükleme hizmetleri kapsamında yer alan mallar her gün ihraç ve ithal edilir. Fakat varış noktasına güvenli ve zamanında ulaşmalarını sağlamak için Ercan Gümrükleme olarak her ülkenin yasal gümrük gerekliliklerini bilen hizmet ağı sağlanmaktadır.

İzinli Gönderici Nedir? Avantajları Nelerdir?

Ülke gümrüklerine göre prosedür ve koşullar değişse de gönderinizi nereye gönderiyor olursanız olun bu süreç çok karmaşık olabilir. Gönderinizin gümrük işlemlerini uygun şekilde nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bu durum iş uygulamalarınız ve işletme maliyetleriniz üzerinde önemli bir etkiye neden olabilir. İşte bu nedenle, deneyimli bir hizmet için Ercan gümrükleme sürecin her noktasına hakim olmaktadır.

Genelde, transit rejimine tabi olan malı, gümrük idaresine sunmadan, sevk etmeye yetkilendirilmiş ve bu bağlamda yapılan tüm işlemlerde transit beyanında da bulunarak, tüm transit işlevlerinden sorumlu olan kişilere tanınmış olan statüye izinli gönderici denilmektedir.

İzinli Gönderici Yetki Kapsamı

Genel olarak izinli gönderici yetkisi kapsamında, gümrük işlemleri yapılması halinde ihracatta yerinde gümrükleme izni ile yüklenmesi, aracın mühürlenmesi gibi işlemler şu şekilde ilerlemektedir.

Yükün sahibi ihracatta yerinde gümrükleme izni işlemlerine sahip ise isteğe bağlı olarak, kendisinin izin kapsamında olan tesislerde veya yükün transit rejimi kapsamında taşımasını gerçekleştirecektir. İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde de gerçekleştirilmektedir.

Yükleyici, ihracatında yerinde gümrükleme iznine sahip değil ise, yükün transit rejimi kapsamında taşımasını yapacak olan izinli gönderici yetkisi sahibinin, yetki alanındaki tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Genel her 2 durum oluştuğu zaman; yüklerin hepsi, araca izinli gönderici yetkisi sahibinin gözetiminde yüklenmektedir. Araç da izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenmektedir.

İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetkisi kapsamında yer almayan tesislerinden, yetkisi çerçevesinde taşıma yapamaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında, yük taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası ya da teminattan vazgeçme sertifikası uygulanan tahditler saklıdır.

İzinli Gönderici Sertifikası Avantajları

Genelde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, izinli gönderici yetkisi sahibi olmaları şartı ile bir talebe de gerek kalmadan, sınır kapılarından öncelikli bir şekilde geçiş hakkı işlemlerinden faydalanma izni verilmektedir. Bu kapsamda ortak transit rejimine tabi tutulan eşyanın, izinli gönderici statüsüne sahip olan kişiler tarafından hareket idaresine sunulmasına da gerek kalmamaktadır.

Aynı zamanda, gümrük işlemlerinde zaman kaybı ya da bekleme sürelerini de ortadan kalkmaktadır. Tüm bu hizmetler Ercan Gümrükleme tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Bunun sonucunda da sektör genelinde rekabet ve ayrıcalık kazandırılmaktadır. Aynı zamanda maliyetlerde büyük oranda azalma da sağlamaktadır.

Genelde izinli alıcı yetkisi, alıcı firma ve lojistik şirketlerine çok büyük avantaj sağlamaktadır. İzinli gönderici belgesine sahip olan, Ercan Gümrükleme çok hızlı ve sorunsuz gümrük hizmetlerine sahip olmaktadır.

İzinli Gönderici Sertifikası Yükümlülükleri Nelerdir?

Sertifika sahibi, sertifikanın düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren 5 yılda bir kez güncellenen sertifikası ile mevcut duruma uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır. Bu şekilde de Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmektedir.

Sertifika sahibi tarafından sertifikanın düzenlenmiş olduğu tarihten sonra her 12 aylık dönemlerin sonunda sertifika kapsamı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan gümrük işlemlerinin yasal olarak uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı da yıllık faaliyet raporu şekline bağlanmaktadır.

Faaliyet raporu kapsamında konu edilecek olan beyanname sayısı 50 adetten az olmamak koşulu ile toplam beyanname adetinin en az %50' i olarak belirlenmektedir.

Sertifikanın düzenlenmiş olduğu tarihten başlayarak, her 5 yılda bir sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce, bazı şartların tevsikine ait belgelerle, bakanlıkların veri tabanlarının üzerinden bir ön izleme de yapılmaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlüler tarafından, gerçekleştirilmiş olan gümrük işlemleri, sonradan kontrol ya da riskli işlemlerin kontrolü yönetmeliğince, kontrole tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda sertifika sahibi olan kişiden bazı belgeleri de ibraz etmesi istenmektedir.

İzinli Gönderici İşlemleri

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında; ihracat işlemlerinde yerinde gümrükleme izni olmayan firmalar için sağlanmış olan bir hizmet olmaktadır. İhracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olunduğu zaman, ihracat ya da transit işlemleri çok sağlam ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda yurtdışında da çok kolay bir şekilde gönderilmektedir.

İzinli gönderici işlemlerinden faydalanmak adına ihraç eşyasının, izinli gönderici sahibi taşıma firmasının belirlenmiş olan tesisine taşınması gerekmektedir. Bu şekilde de firmaların, ihraç eşyasının bu tesisine kadar ek yurt içi taşıma işlevleri ile karşılaşması da muhtemeldir.

Artan mesafenin firmalara, ek taşıma bedeli olarak, yansıtılıp yansıtılmayacağı da zamanla gözlemlenmektedir. Bu noktada Ercan Gümrükleme hizmetlerinde en detaylı gümrük maliyetleri göz önünde bulundurularak, hareket edilmektedir.

İzinli Gönderici İşlem Süreçleri

Genel olarak izinli gönderici izin kapsamındaki süreçlerde, Ercan Gümrükleme tarafından verilen hizmetlerde, süreç hızlı ilerlemektedir. Bu durumda ihracat için tesise getirilen yüklenecek olan mal, kontrole hazır bir şekilde taşıma aracının yüklenmesine hazır bir şekilde açık ya da kapalı bir alana konulacak veya taşıma aracında yüklü bir şekilde bekletilecektir.

Bununla birlikte çok büyük bir titizlikle muhafaza altında tutulmaktadır. Ardından da ihracat beyannamesi, ürünün yer aldığı izinli gönderici tesisi adına yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğü tarafından, elektronik bir ortamda tescil edilip, sonrasında da onaylanma işlemi yapılmaktadır.

Fakat burada belirtilmesi gereken bir durum da bunun genel bir düzenleme olduğu ve kolay ihracat çerçevesinde ihracat beyanının herhangi bir gümrük müdürlüğü tarafından açılması da olanaklıdır.

İzinli Göndericinin Tescil Sonrasın İşlemleri

İhracat beyannamesi tescil edildikten sonra; izinli gönderici tarafından mevcut olan eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve de ekleri içeriğinde bulunan bilgiler karşılaştırılarak kontrol edilmektedir. Bu süreçler sonunda işlemler uygun bulunduğu zaman da eşyanın ihraç edilmek için hazır bulunduğu gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmektedir.

Bildirimle beraber, 30 dakika içinde, beyanın hangi kontrole tabi tutulacağı da gümrük idaresi tarafından, beyan sahibiyle izinli göndericiye elektronik ortamda bildirilmektedir. Tüm bunların sonucunda da muayene çıkmaz ise araç çıkışa hazır olmaktadır. Belge kontrolü yapıldığı zaman, ihracat beyannamesi hangi gümrük müdürlüğü tarafından tescil edildiyse, o gümrük müdürlüğünün personeli tarafından kontrol işlemi yapılmaktadır.

Muayenenin çıkması gibi bir durum söz konusu olduğu zaman da gümrük beyannamesi nerede tescil edilmiş olursa olsun, fiziki muayene işlevleri taşımacının bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce yapılmaktadır.

Muayene konusunda da belirlenen süreç, kontrol hattının bildiriminden sonra, 3 saat şeklinde düzenlenmektedir. Bu süreçler Ercan Gümrükleme tarafından yakından takip edilmekte ve en uygun gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde verilmektedir.

İzinli Göndericinin Önemi

Genel anlamda izinli gönderici yetkisi sayesinde, Ticaret Bakanlığı, izinli gönderici sahibi olsun veya olmasın bütün firmalar için ihracat ya da transit gümrük işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır. Bu durumda da ihracat eşyasının işlemleri izinli göndericilerin tesislerinde yapılmakta ve bu durum da alternatif gümrük idarelerini oluşturmaktadır.

Gümrük kontrol süreçlerinde de ihracat eşyasının türüne uygun beyana uygunluğu kontrol ediliyor. Bu durumda gümrük idaresinin iş yoğunluğunu azaltıyor. Başka bir taraftan da transit beyanını uzaktan yapma olanağı da tanıyor. İhracat eşyasını taşıyan aracın izinli göndericiler tarafından mühürlenmeleri araçların doğrudan ihracata yönlendirilmesini sağlıyor.

Buna bağlı olarak, ihracat ve transit işlemleri bakımından izinli göndericiler, otonom gümrük birimleri şeklinde görülmektedir. Ercan Gümrükleme tüm bu süreçte en uygun hizmetleri sağlayarak, kaliteli gümrük hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.