İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. İhracı kayda bağlı mallar, kayda bağlı mallar listesine yayımlanır. İhracı kayda bağlı malların listesi kapsamında malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. Mallar ve şartların mevcut olduğu ihracat şekline kayda bağlı ihracat denmektedir.

Kayda Bağlı İhracat Nedir İhracı Kayda Bağlı Mallar

İhracı Kayda Bağlı Mallar

İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ‘de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede 8 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçen ağaçlar(rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 4407) (İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

Orman Ağacı Tomrukları (GTİP:4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan ihracı yasak mallar listesine yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)

Kayda bağlı mallar kapsamına alınıp, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için yapılan başvurular koordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmakta ve kayda alınmaktadır.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi

 1. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
 2. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
 3. Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,  
 4. Ülkemiz ile Rusya federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
 5. Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,
 6. Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
 7. (Değişik:RG-13/7/2006-26227) 10/06/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,
 8. İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
 9. Meyan kökü,
 10. Ham lületaşı ve taslak pipo,
 11. Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,
 12. Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,
 13. Orijinal bağırsak,
 14. Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,
 15. Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),
 16. Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
 17. (Değişik:RG-18/4/2019-30749) Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,
 18. Blok mermer
 19. (Ek:RG-13/7/2006-26227) (Değişik:RG-4/9/2021-31588) Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)
 20. (Ek:RG-13/7/2006-26227) Kornişonlar (0707.00.90.00.00).
 21. (Ek:RG-28/11/2007-26714) (Değişik:RG-26/12/2007-26738) Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),
 22. (Ek:RG-26/12/2007-26738) Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).
 23. (Ek:RG-27/6/2008-26919) Mercimekler (GTİP No: 0713.40).
 24. (Ek:RG-30/9/2010-27715) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)
 25. (Ek:RG-1/8/2013-28725) Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)
 26. (Ek:RG-11/3/2016-29650)Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)
 27. (Ek:RG-22/3/2018-30368) Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç ol(Ek:RG-22/3/2018-30368) Atık, döküntü ve hurda şeklinde basılı elektronik devre kartları ve levhaları (GTİP:7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00, 7112.99.00.90.00, 8471.80.00.00.00, 8542.39.90.00.00)mak üzere)
 28. (Ek:RG-1/9/2018-30522) Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.23.98.00.00)
 29. (Ek:RG-1/9/2018-30522) Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)
 30. (Ek:RG-1/9/2018-30522) Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)
İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.