Keçiboynuzu Mevzuat Güncellemesi

Ege İhracatçı Birlikleri, “Keçiboynuzu Mevzuat Güncellemesi” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısında, Türkiye'de “Etilen Oksit” (ETO) bildirimlerine ilişkin yürütülen faaliyetlere dair bir bilgi notunun 24 Mart 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne (DG SANTE) iletildiği belirtildi.

Bu kapsamda “Bazı üçüncü ülkelerden belirli malların Birliğe girişini düzenleyen resmi kontrollerin ve acil durum önlemlerinin geçici olarak artırılmasına ilişkin (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğe tabi olan Türkiye menşeli mallar” konulu DG SANTE'den alınan cevabi mektuba yer verildi.

Söz konusu mektupta;

- AB'ne girişleri üzerine resmi kontrollerde geçici bir artışa tabi olan belirli üçüncü ülkelerden gelen hayvansal olmayan gıda ve yemlerin listesinin (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğü'nün Ek I'inde,

- AB'ne girişleri düzenleyen özel koşullara ve ayrıca resmi kontrollerde geçici bir artışa tabi olan hayvansal olmayan gıda ve yemler ile bileşik gıdaların listesinin aynı tüzüğün Ek II'sinde

- AB'ne girişinin askıya alınmasına tabi olan belirli üçüncü ülkelerden gelen hayvansal olmayan gıda ve yemlerin listesinin anılan tüzüğün Ek II'sinde
Yayınlandığı, ilgili gıda ve yem listelerinin düzenli olarak gözden geçirildiği ifade edildi.

Mektupta devamla, Türkiye menşeli keçiboynuzunun (keçiboynuzundan elde edilen müsilajlar ve kıvam arttırıcılar dahil), etilen oksit ile kontaminasyon riski nedeniyle şu anda (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğünün Ek II'sinde listelendiği ve etilen oksit kontaminasyonundan kaynaklanan potansiyel sağlık riskinin keçiboynuzu zamkı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarını da etkilediği kaydedildi.

Bu kapsamda, (AB) 2019/1793 Tüzüğünün altıncı gözden geçirmesi bağlamında, Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yem Daimi Komitesinin (PAFF Komitesi) 20 Nisan 2022'de olası etilen oksit kontaminasyonu nedeniyle, Türkiye menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarını, AB'ne girişlerinde yüzde 20 olarak belirlenen kontrol sıklığı olacak şekilde (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğü Ek II'ye dahil etmeye karar verildiği ve değişikliklerin Komisyon tarafından kabul edilmesi, yayınlanması konularında hazırlık aşamasında olunduğu ve söz konusu değişikliğin AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonraki yirminci gün yürürlüğe gireceği belirtildi.

AB Mektup Örneği için tıklayınız.