Küşat kelime anlamı olarak açma ve açılış anlamlarına gelmektedir. Küşat ile ilgili yasal düzenleme, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 41’nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 66’ncı maddesinde hüküm altına alınmış, bu hakkın nasıl ve ne şekilde kullanılacağı hususu ise Gümrük Yönetmeliğinin 87’nci Maddesinde düzenlenmiştir. Gümrük Kanunu’nun 41’nci maddesinde ; “Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebiliceği ifade edilmiştir.

Küşat Nedir?

Eşya sahibinin, gümrüğe gelen eşya için eşyalarını muayene etme, numune alma gibi ihtiyaçlar olduğunda eşyanın sahibi veya yasal temsilcisi gümrük idaresine talepte bulunarak işlem yapılabilir bu işlemlerin tümüne küşat denmektedir. Mal sahiplerinin eşyalarına ilişkin beyannamelerini doğru bir şekilde düzenleyebilmek hakkıdır.

Küşat İzni Neden Var?

Küşat izni, gümrük işlemlerinde bir ürünün gümrük tarafından incelenmesi amacıyla verilir. Küşat izni verilmesinin nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

  • Ürünün yükümlülükleri hakkında bilgi toplamak
  • Ürünün tarifi ve kalitesinin belirlenmesi
  • Ürünün güvenliğinin veya salınımının kontrol edilmesi
  • Ürünün yasal sınırlamaları veya kısıtlamalarına uymasının denetlenmesi

Küşat izni verilmesi, ürünün gümrük işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar.

Küşat izni, ürünlerin gümrük vergilerinin ve diğer yükümlülüklerinin belirlenmesi ve ödenmesi sırasında gümrük idaresinin yapması gereken inceleme, muayene ve tartma işlemlerinin yapılmasını sağlamak için verilen bir izin anlamında kullanılır.

 Küşat izni, gümrük vergilerinin ve diğer yükümlülüklerin doğru ve adil bir şekilde belirlenmesini ve ödenmesini garanti etmek amacı ile verilir. Ayrıca, ülke içi güvenliğin veya sağlığın korunması, yasal sınırlamaların veya kısıtlamaların uygulanması gibi nedenlerle ürünlerin gümrük işlemleri sırasında denetlenmesi gerekebilir ve bu denetim küşat izni ile yapılabilir.

Küşat Hakkı Talebi

Mal sahipleri, gümrük vergilerinin ve diğer yükümlülüklerin belirlenmesi için beyannamelerini düzenlemek için eşyalarının muayenesini, numune almasını ve tartmasını yapma hakkına sahiptir. Bu hak, eşyaların tarifi ve kalitesinin doğru olarak belirlenmesi ve gümrük vergilerinin ve diğer yükümlülüklerin adil bir şekilde hesaplanması için önemlidir. Muayene, numune alma ve tartma işlemleri, gümrük idaresi tarafından yapılabilir veya mal sahipleri tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından yapılabilir.

Küşat Ne Zaman Yapılır?

Gümrük işlemlerinde "küşat" işlemi, bir ürünün ithal edildiği veya ihraç edildiği ülkenin gümrük idaresi tarafından incelenmesi ve vergi ve diğer yükümlülüklerin belirlenmesi sırasında yapılır. Küşat işlemi, ürünün gümrük vergileri ve diğer yükümlülükleri hakkında bilgi toplamak, tarifi ve kalitesinin belirlenmesi, güvenliğinin veya salınımının kontrol edilmesi ve yasal sınırlamalarına uymasının denetlenmesi gibi nedenlere dayanabilir.

Küşat işlemi, gümrük vergisi ödenmeden önce yapılır ve ürünün gümrük vergisi ve diğer yükümlülükleri belirlendikten sonra serbest bırakılmasına izin verilir. Küşat işlemi süresi, ürün tipine, tarifeleme durumuna ve gümrük idaresinin yapması gereken denetimlerine göre farklılık gösterebilir.

Küşat İşlemine Neden Başvurulmalı?

Küşat işlemi, verilerin güvenliğinin ve gizliliğinin korunması amacıyla kullanılır. Özellikle bilgi sistemleri, veri depolama ve internet üzerindeki verilerin güvenliği açısından önemlidir. Küşat işlemi, verilerin şifrelenerek korunmasını ve gizlenmesini sağlar, bu nedenle verilerin yanlış kullanımından, çalınmasından veya hasar görmesinden korunması amaçlanır. 

Yurt dışındaki firmaların, firmalarının güvenilirliği ile ilgili şüpheye düşmemek, eşya sahiplerinin tutum ve davranışlardan ya da taleplerden şüphe duyulmaması, ithali yapılacak eşyanın niteliklerinin iyi bilinmesi gibi hakların kullanılması için oldukça önemli bir işlemdir.

Küşatı Kimler Talep Edebilir?

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 41. Maddesi hükmüne göre;  eşya sahipleri  veya bunların doğrudan temsilcileri ile dolaylı temsilci hüviyeti ile gümrük müşavirleri, eşyanın bulunduğu geçici bekleme yerinin bağlı bulunduğu gümrük idaresine küşat talebi başvurusunda bulunabilirler. Küşat muayenesinin, gümrük idaresinin gözetimi altında gerçekleşmesi mevzuat gereğidir. 

Elleçleme İşlemleri

Elleçleme işlemleri bulunan ürünlerin depo yönetimlerinin kapsamında sıralanması veya sınıflandırılması olarak bilinmektedir. Elleçleme işlemi ürünlerin niteliğinde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Bu işlemler 4458 sayılı Gümrük Kanunu altında ele alınmaktadır. Buradaki amaç ürünün niteliğinde kayıp olmamasını sağlamaktır. Elleçleme işlemleri Gümrük idaresinin yönetiminde yapılan işlemlerdir. Bunun dışında elleçleme ile ilgili yapılan tüm işlemler geçersiz sayılacaktır. Bu kurallara uygun davranmak oldukça önemlidir.

Elleçleme Faaliyeti Kapsama Alanı Neleri İçerir?

Gümrük yönetmeliğine göre elleçleme faaliyetlerinde havalandırma, kurutma, toz alma ve basit temizlik işlemleri, parazit tedavileri, hasar kontrolü ve kullanılamayacak ürünlerin ayrıştırılması, taşıma sonrasında eşyaların istiflenmesi, stok kontrolü, numune alma ve sınıflandırma, pastörizasyon, sterilizasyon ve koruyucu madde ekleme yöntemleriyle koruma, hayvan derilerinde tuz alma gibi süreçler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ercan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Ercan Gümrük Müşavirliği olarak tüm Küşat işlemleri ile alakalı sizlere kalite bir süreç sağlamaktayız. Tüm bu süreçlerinizde yanınızda olarak sorularınıza en kısa sürede yanıt vererek doğru hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Gümrükleme ile ilgili tüm işlemlerle ilgili en doğru hizmeti almak için doğru adrestesiniz. Web sitemiz üzerinden kısa sürede bizlere ulaşabilir güvenilir hizmetin tadını çıkarabilirsiniz. 

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.