Liman İşletmelerince Tahsil Edilecek Ücretlere İlişkin 2014/29 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi.

Liman İşletmelerince Tahsil Edilecek Ücretlere İlişkin 2014/29 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi

Liman alanlarında gümrük kontrolünden geçen eşyalar ile ilişkin, liman işletmelerince eşyanın gümrük muayenesine ve kontrolüne hazır hale getirilmesi için uygulanan ücretlerin yüksek olması ve limanlar arasında farklılıklar göstermesi sebebiyle yeni genelde yürürlüğe girmiş oldu.

5/12/2014 tarihli ve 2014-29 sayılı Genelge’nin hazırlanması ve genelde uyarınca liman sahalarındaki işletmelere gönderilmesi gümrük kontrolüne hazır olan hizmetlerin karşılığındaki tahsil edilecek olan ücretlerin azami miktarlarının belirlenmesine sebep oldu.

Söz Konusu Genelge İçin Tıklayınız.