Meksika "Amonyum Sülfat" İthalatına Uygulanan Telafi Edici Vergileri Askıya Aldı
Meksika'nın 09.10.2015 tarihli Federal Resmi Gazetesinde yayımlanan anti-damping soruşturmasının Nihai Kararı neticesinde ABD ve Çin menşeli 3102.21.01 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "amonyum sülfat" ithalatına yönelik olarak;

a) "Honeywell Resins & Chemicals, LLC." şirketinden yapılan ithalatta kilogram başına 0,0759 ABD doları,

b) Diğer ABD şirketlerinden yapılan ithalatta kilogram başına 0,1619 ABD doları,

c) "Wuzhoufeng Agricultural Science & Technology, Co. Ltd." şirketinden yapılan ithalatta kilogram başına 0,0929 ABD doları,

d) Diğer Çinli şirketlerden yapılan ithalatta ise kilogram başına 0,1703 ABD doları

tutarında telafi edici ücret uygulanmasına karar verilmişti.

Daha sonra 07.06.2019 tarihli Federal Resmi Gazete'de Çin menşeli "amonyum sülfat" ithalatına uygulanan telafi edici vergilerin ödenmesine ilişkin soruşturmanın Nihai Kararı yayımlanarak; 3105.90.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen, yüzde 19 nitrojen, yüzde 5 potasyum ve yüzde 21 veya yüzde 22 kükürt içeren ve kimyasal bileşimi 19 olan NKS karışımının ithalatı için yukarıdaki c ve d paragraflarında belirtilen telafi edici vergilerin uygulanmasına karar verilmişti.

31.03.2022 tarihinde, ABD ve ÇHC menşeli amonyum sülfat ithalatına uygulanan telafi edici vergilerin geçerliliğini gözden geçirmek için idari prosedürün Nihai Kararı Federasyonun Resmi Gazetesinde yayınlanmış ve söz konusu Karar ile yukarıda belirtilen telafi kotalarının 10.10.2020 tarihinden itibaren 5 yıl daha geçerliliğinin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu defa, 24.05.2022 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile; 3102.21.01, 3105.90.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen ABD ve ÇHC menşeli "amonyum sülfat" ithalatına uygulanan telafi edici ücretlerin tahsilinin askıya alındığı bildirildi. Ayrıca söz konusu Anlaşma'nın 24.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ve 6 ay içinde geçerliliğinin sona ereceği belirtildi.