Rusya Sınır Kapılarında Tır Kuyruklarının Sebepleri

Ankara Ticaret Odası (ATO), “Rusya Federasyonu Tır Kuyruklarının Azaltılması” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yazısına atıfla; Odalar Birliğince üst düzeyde girişim ve çözüm talep edilen Rusya Federasyonu - Gürcistan Verhniy Lars sınır noktasında oluşan kuyruklar için yapılan girişimlere ilişkin; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün 8 Haziran 2022 tarihli cevabi yazısında; Rusya Federasyonun Federal Gümrük Servisi tarafından Moskova Büyükelçiliği nezdinde Gümrük Müşavirliğine iletilen bir yazıda özetle, yaşanan yoğun kuyrukların sebeplerinden birisi olarak AEB Gümrük Kodunun 11 inci maddesinde yer alan ön bildirimlerin zamanında sunulamadığı işaret edildi. Ön bildirimlerin taşıyıcının temsilcisi tarafından varış anında kontrol noktasına ibraz edilebileceği, ön bildirimin bulunmamasının uzun süreli beklemelerin ana sebebi olabileceği belirtildi.

Aynı yazıda, söz konusu elektronik ön bildirimler yapılırken ve beyannameye ekli belgeler sunulurken,

Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında gönderici/alıcı/ taşıyıcı (yasal adres) gibi gerekli bilgilerinin eksik olduğu,

Elektronik belgedeki verilerle kağıt üzerinde sunulan belgelerin birbiriyle örtüşmediği (bilgilerin genel veya yaklaşık ifade edildiği),

Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı,

Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve maliyet bilgilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı,

Taşıma evraklarında AEB Gümrük Kodu ile uyumlu GTİP kodlarının yer almadığı, birden fazla kalem mal olması durumunda tek GTİP kodu belirtilebildiği,

Ticari belgelerde tek parti sevkiyatlarda çeşitli para birimi kodlarının bulunduğu,

Gümrük işlemi esnasında sıklıkla fatura ve çeki listelerinin kopyasının bulunduğu,

Taşıma evrakı (CMR) doldurulurken, ekli belgeler hakkındaki bilgilerin 5 nolu hanede belirtilmediği,

Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı ya da yanlış olduğu,

Teminat durumunda bazı vakalarda, varış gümrük idaresi bilgilerinin, taşıma evrakındaki bilgilerle uyuşmadığının bildirildiği ifade edildi.