Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB), “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının yazısına atıfla; "Şeker ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)" Cumhurbaşkanı Kararı ile "Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Resmi Gazetede yayımlandığı anımsatıldı.

Söz konusu Karar ile 15 Ekim 2022 tarihine kadar 1701 GTİP ile kamış veya pancar şekeri için sıfır gümrük vergisi ile 400 bin tonluk tarife kontenjanı açıldığı belirtildi.

Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında yürütüleceği ifade edildi.

Bahse konu Tebliğin 4 üncü Maddesinde:

" 1) Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 1701 GTİP 'de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılır.

" (2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan "E-İşlemler" bağlantısı altında bulunan "İthalat Belge İşlemleri" kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir."
hükümleri yer aldığı iletildi.

Bahse konu yazıda, Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen C Şekeri Tahsisat Belgesi karşılığı olarak İthalat Lisansı alan imalatçı-ihracatçıların bu kapsamda kullanılan Tahsisat Belgelerinin iptal edileceği belirtildi.