Serbest Bölge Muafiyet Kodu İşlemleri

Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap, “Serbest Bölge Muafiyet Kodu Hakkında” ortak bir yazı yayımlandı.

Yazıda, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli ürünlerin serbest bölgelere ihracından sonra, ihraç edildiği şekliyle ithal edilmek istenmesi halinde Türk menşeili eşyaya Gümrük Vergisinden muafiyet uygulanması için “ Ser. Dolaşımda İken Ser. Böl. İhr. Edilen ve Tekrar İth. Edil. İst. Eşya/SBSDE” muafiyet kodu oluşturulmuştur. Oluşturulan muafiyet kodu ile, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımdayken serbest bölgeye ihraç edilen ve tekrar Türkiye'ye ithal edilmek istenilen eşya için düzenlenen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde belirtilen muafiyet kodunun seçilerek gümrük vergisi ödenmemesi sağlandığı anımsatıldı.

Ayrıca serbest bölgelerde üretilen serbest dolaşımdaki eşyanın ithalinde gümrük vergisinden muafiyet uygulanması için “SBUSDE/Serbest Bölgede Üretilen Serbest Dolaşımdaki Eşyanın ithali” muafiyet kodu oluşturulduğu aktarıldı.

Gerek doğrudan BİLGE Programı gerekse de diğer yazılım firmaları tarafından geliştirilen programlar üzerinden oluşturulan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde bu muafiyet kodunun seçilmesi halinde sistemin “alt rejim kodu hatalı” uyarısı vererek beyannamenin tesciline izin vermediği belirtildi. Ancak “AT Muafiyet Kodu” seçilerek tescil alınan beyannamelerde daha sonra gümrük idaresi tarafından yapılan düzeltmelerde “SBUSDE” kodu seçilebildiği ve sistemde bu şekilde düzeltilen beyannamelerin kabul edildiği ifade edildi.

Belirtilen şekilde işlem yapılması halinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241'inci maddesi uyarınca ceza uygulandığı ve ciddi bir emek ve zaman kaybı yaşandığına dikkat çekildi.

Yazıda son olarak, serbest bölgelerde üretilen serbest dolaşımdaki eşyanın ithalatı için düzenlenen ithalat beyannamelerinde “SBUSDE”nun seçilerek işlemlerin tamamlanabilmesini teminen gerekli çalışmanın yapılması talep edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.