Serbest dolaşıma giriş rejimini tam anlamıyla anlayabilmek için, ilk olarak serbest dolaşıma tabi eşyaların tanımlanması önemlidir. Serbest dolaşımda girdisi bulunan eşyanın, ilk olarak kullanılan girdilerin yeri olup olmadığını önemsemeden, direkt olarak Türk menşeli sayılan eşyaları kapsamaktadır. 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir?

Bu sayede bu kanun Türkiye’de üretilen bitkisel ürünleri, çıkarılan madenleri, yetiştirilmiş hayvanları ve bu hayvanlardan elde edilmiş malzemeleri, Türk bandıralı araçlarca karasular dışında tutulmuş ve gemilerde tutulup işlenen balıkları, avlanmış hayvanları ve türevlerinin serbest dolaşım dâhilinde işleme rejimi ile Türkiye menşeli saymıştır.

Serbest dolaşımda yer alan eşya kavramının ikinci bilinen önemli grubu ise, yurtdışından gelmiş ve serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine sokulan diğer eşyalar oluşturmaktadır. Bu duruma göre serbest dolaşıma girmiş eşyalar ve girmemiş eşyalar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Eşyanın belirtilen bu durumu, gümrük statüsü şeklinde isimlendirilmektedir.

Serbest dolaşım, eşyanın gümrük statüsünü ifade eden önemli bir kavramdır. Bu anlamda eşyanın serbest dolaşıma girişinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithal edilmesi sırasında öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması, kanunen tahsil edilmesi gereken tüm vergilerin ödenmesi ve mali yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkün olabilir.

Bu uygulamalar sonrası eşyaya serbest dolaşım statüsü kazandırılmış olup, kesin bir şekilde ithalatı gerçekleştirilir. Serbest dolaşıma giriş rejimi, mevcutta bulunan ticaret politikası önlemlerinin kısa süre içinde uygulanmasını, ithalat süresince gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasını ve vergi gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmesini şart kılmaktadır.

Serbest dolaşıma giriş rejimi bakımından eşyalar;

 • İthalatı belli olan kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan mallar,
 • İthalat yapılması yasak olan mallar,
 • İthalat yapılması izne tabi mallar olarak üç ayrı şekilde ele alınmıştır.

İthalat yasağı bulunmayan her eşya, serbest dolaşıma giriş rejimine dâhil edilebilir. Bununla birlikte ithalat yapılması yasaklanan mallar hiçbir koşulda serbest dolaşım rejimine alınmamaktadır. Buna benzer şekilde, özel olan kanunlar gereğince ithalat yapılması belli kurum ve kuruluşlara bırakılan mal ve eşyaların ithalatı, bu kuruluşlar ya da yetkilendirilmiş başka kurumlar tarafından serbest dolaşıma alınabilmektedir.

İthalatının yapılması izne tabi oldukları eşyaların, izin verilenler tarafından serbest dolaşıma sokulması gereklidir. İthalatı ön izne bağlı olan malların, gereken ithal edilebilir izni alınmadan ve tabi oldukları mevzuata uygun olup olmadıkları kontrol edilmeden serbest dolaşıma alınmaları mümkün değildir.

Serbest dolaşıma giriş rejiminin esas amacı, bütün gerekli ithalat formalitelerinin yerine getirilmesi ve bu sayede eşya ve eşya dâhilindeki diğer tüm ürünler gibi rahatlıkla alınıp satılmasını sağlamaktır. Türkiye’de eşya girişini sağlayan diğer rejimler, eşyaya bu kolaylığı sağlamamaktadır. Bu aşamada bu rejimin diğer rejimlerden ayıran farklı özellikleri başlıca şu şekilde sıralanabilir;

 • Gümrük kontrolünde olan işleme rejimi, eşyanın gerekli işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra serbest dolaşıma sokulmasını gerektirmektedir.
 • Dâhil olan işleme rejiminde, bulunan eşyanın bir ameliyeye tabi tutulup, sonrasında yeniden ihracını gerektirmektedir.
 • Transit rejiminde, bulunan eşyanın belirli bir zaman zarfında gümrük gözetimi altında olacak şekilde bir noktadan başka bir noktaya taşınması.
 • Antrepo rejiminde ise, eşyanın belirli bir zaman içinde muhafaza edilmesi ve sonrasında ileri bir tarihte serbest dolaşıma sokularak pazara gönderilmesi ve yeniden ihraç edilmesi gibi bir takım farklılıklar, serbest dolaşıma giriş rejimi ve diğer rejimler arasında yer alan farklılıkları ifade etmektedir.

Serbest gümrük rejimine eşyanın dâhil edilmesinin talep edilmesi durumunda, aşağıda yer alan şartların sağlanmış olması çok önemlidir.

Başvuru Koşulları

 • Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olması,
 • Bir vergi numarasına sahip olması,
 • Eşyanın mülkiyet hakkını ifade eden konşimento, CMR, yük senedi ve ticari faturanın oluşturulması,
 • Yasal süre içerisinde müracaat edilmiş olması.

Gerekli Belgeler

 • Eşyaya ait bir fatura,
 • İthal edilmesi istenen eşyaya ait Kıymet Bildirim Formu,
 • Eşyanın teslim şekline uygun navlun faturası ya da sigorta poliçesi,
 • Eşya bedelinin ödenmiş olduğuna dair bir banka dekontu (eğer eşya bedelsiz gönderilmesi halinde, buna gerek yoktur)
 • Eşyanın tercihli olan tarife uygulamasından yararlanmış olması halinde gerekli belgeler,
 • Eşyanın ekspertize ya da laboratuvara tabi tutulması halinde, buna ilişkin belgeler,
 • Eşyanın ithal edilebilmesi için Dış Ticaret Rejimi gereğince aranması talep edilen belgeler bulunuyor ise, bu belgeler.

Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesi dahilince beyanda bulunabilmek için, denizyolu ile gelen ya da geçici depolama alanına konulan eşyalar için, özet beyan edildiği tarihten başlamak üzere 45 gün, diğer bir yolla gelmiş olan eşyalar ise 20 gün içerisinde mutlaka serbest dolaşıma giriş rejimi için beyanda bulunmuş olması zorunludur.

Gümrükleme İşlemleriniz, Ercan Gümrükleme Güvencesinde

Çok uzun yıllardan beri gümrükleme ile alakalı sorunlarınıza akılcı çözümler getiren Ercan Gümrükleme, alanında en iyi olması başarmış son derece profesyonel çalışmalar sürdüren bir firmadır. Tedarik zinciri söz konusu olduğunda, stratejik hamlelerle gümrükleme hizmeti sunarken çalışma prensibimiz ilk olarak daima müşteri memnuniyeti kazanmaktır.

Alanında uzman kadromuzla güncel teknolojiyi yakından takip ederken, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun olan ve gümrükleme alanında bu ihtiyaçlara yanıt niteliğinde hizmetler vermeye, her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Nitelikli gümrükleme hizmeti izin web sitemizi ziyaret edebilir, Ercan Gümrükleme farkını bizzat yaşayabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.