Transit Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Girişimler Toplantısı Yapıldı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 27 Temmuz 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün uhdesinde gerçekleştiren “Transit Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Girişimler” konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, UND tarafından transit taşımacılıkta karşılaşılan sorunlar dile getirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, gelişen konjonktür nedeniyle Türkiye'nin önemi artan transit konumunun getirdiği avantajlar iletildi.

Bu fırsatlardan faydalanmak için çözülmesi gereken sorunlar paylaşıldı.

Toplantıda aktarılan sorunlar şöyle:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünün yetersiz kapasitesi ve altyapısı kaynaklı sorunlar,

Erenköy TASİŞ Müdürlüğü Geçici depolama alanında bulunan forklift miktarının yetersizliği kaynaklı sorunlar,

Erenköy TASİŞ Müdürlüğü Geçici depolama alanında yeterli sayıda görevli personel bulunmamasından kaynaklı sorunlar,

Erenköy Gümrük Müdürlüğünün konumu itibarıyla İstanbul trafiğine yarattığı olumsuz etki ve ihracat çıkışlarına yarattığı sorunlar,

Muratbey Gümrük Müdürlüğünün yetersiz kapasitesinin transit ticarete olan olumsuz etkileri.

Toplantıya; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli başkanlık etmiş olup, UAB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Atakan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Ali Kamil Özmen, Uluslararası Hizmet Ticareti Daire Başkanı Akın Ak, Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit Daire Başkanı Onur Çokol, İhracat GM Daire Başkanı Sedat Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Müdürü Hakan Araz, Ticaret Uzman Yardımcısı Neslihan Çakıroğlu, UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler, İMEAK Deniz Ticaret Odası Cengiz Özkan, UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin, UND Gümrük ve Ticaret Uzmanı Semih Durmaz katılım sağladı.