Yurtdışı ticareti yapan şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri yurt dışında kendilerini koruyacak en uygun ödeme koşullarının belirlenmesidir. İster satıcı ister alıcı olsun menfaatler daima ön planda olmaktadır.

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri

Bu konuda alıcı mümkün olduğu kadar malı korumayı amaçlamaktadır. Nispi ödemenin yapılabilmesi için gerekli likiditenin sağlanması, saygı çerçevesinde ertelenmeye çalışılması malların teslimi veya hizmetin sağlanması Ercan Gümrükleme tarafından yapılmaktadır.

Uluslararası Ödemenin Kapsamları

 • Dış ticarette yurt dışında dikkate alınması gereken belirli faktörler söz konusudur. Bunlar:
 • İşleme katılan yabancı ülkenin ekonomik-mali durumu
 • Yabancı ortağın sosyo-kültürel özelliklerinin farklı olması

Uluslararası ödemelerin ana riskleri üretim riski, ticari risk, döviz kuru riski gibi faktörler olmaktadır. Ülke riski ve yasal riskler uluslararası sözleşmelerde ödeme yükümlülüğü ticarette ana ödeme şekilleri ve araçları bulunmaktadır.

Ticarette Ana Ödeme Şekilleri ve Araçları

 • Ana formlar
 • Uluslararası banka havalesi
 • Elektronik toplama araçları
 • Uluslararası banka çeki
 • Uluslararası senetler
 • Ulus ötesi belgesel koleksiyonu ve basit koleksiyon
 • Belgesel kredi

Ercan Gümrükleme tüm bu süreçte en doğru ödeme şeklini sağlamaktadır. Belirtilen kriterlere göre uluslararası ödemelerin sözleşmeye bağlı yasal konuları bulunmaktadır. İhracatta ödeme yapılmama riskinin arttığı bu mevcut bağlamda, bu seçimin en büyük önlemlerle yapılması gerekiyor.

Uluslararası İşlemleriniz İçin Uygun Ödeme Yöntemini Nasıl Seçilir?

Ülkeye ve içinde bulunduğumuz küresel sağlık bağlamına bağlı olarak belirli müşterilerin uzaklığı nedeniyle riskler on kat arttığından ödeme yöntemi seçimi daha da önemli hale geliyor. Ercan Gümrükleme uluslararası operasyonları en iyi şekilde güvence altına almak için katılımcı şirketlere tercih edilecek farklı ödeme yöntemlerini sundu.

Bu bağlamda, ödeme araçlarını en az güvenlisinden en güvenlisine kadar müşterilerine sunuyor. Çek, havale, senet, belgeli havale, belgeli kredi gibi pek çok seçenek sunmaktadır. Uluslararası işlemlerde çekten kaçınılmalıdır. Ercan Gümrükleme bu konuda risk oluşturacağını düşünerek daha kapsamlı ve güvenilir ödeme şekilleri sağlamaktadır.

Uluslararası İşlemlerde Güvenilir Ödeme Şekilleri

Transfer ödeme şekli: İthalatçının talimatı üzerine, ithalatçının hesabından ihracatçının yararına banka tarafından bir transfer gerçekleştirilir. En yaygın aktarım modu olmaktadır. Transferin avantajı hızlı olması nedeniyle pratik olmasıdır ancak herhangi bir ödeme garantisi vermemektedir. Bu bağlamda akreditifli ödeme ya da vesaik gibi ödeme şekilleri daha güvenilir olmaktadır. Aynı zamanda güvenilir başka seçeneklere şu şekildedir:

Kambiyo senedi: Belli bir süre sonraya bir miktar paranın kendisine veya üçüncü bir kişiye ödenmesi için satıcının alıcıya gönderdiği yazılı emirdir.

Senet: Alıcı tarafından düzenlenen, vadesi gelen bir meblağın satıcı yararına belirli bir tarihte satıcıya ödeneceğini taahhüt eden yazılı belgedir.

Bu iki ödeme şekli son derece güvenilir seçenekler olarak Ercan Gümrükleme tarafından tercih edilmektedir.

Uluslararası Ticarette Ödeme Avantajları

Ercan Gümrükleme ödeme konusunda güvenilir kaynaklara bağlı olarak en uygun seçenekleri önermektedir. Ticari senetler, ticari bir işlem olduğundan, uyuşmazlık halinde ticaret mahkemesi tarafından karara bağlanarak vadesinde ödeme garantisi sunar.

Belgeli havale, ihracatçı açısından, bankasına belgeler karşılığında ithalatçıdan ödeme almasını emreder. Bu ödeme tekniği, bankaların müdahalesini ticari belgelerin teslimi yetkisiyle sınırlandırmaktadır. Ödeme yöntemi ithalatçının ödeme gücüne bağlı olarak güven ilişkisi çerçevesinde belirlenmektedir.

İki taraf arasında mevcut olan bir uzlaşma arasında seçim yapma hakları vardır. Ticari fatura, serbest çekle ödeme, indirimle ödeme, vesikalı akreditif gibi pek çok güvenilir ödeme şekilleri bulunmaktadır. Ercan Gümrükleme şartlara bağlı olarak en doğru seçimi yapmanızı sağlamaktadır.

Belgesel Kredi Ödeme Şekli

Belgesel kredi uluslararası ödeme biçimlerinin en geniş risk kapsamını sunar. Bu bakımdan ithalatçı tarafından son derece güvenilirdir. Satıcıyı ticari riskten, ülke kaynaklı riskten ve geri dönülemez ve teyit edildiğinde transfer edilmeme riskinden korur. Üstelik uluslararası kurallara tabidir.

Vesikalı kredi, alıcının bankası tarafından satıcıya, malın sevkiyatına veya hizmetin ifasına ilişkin belgelerin teslimi karşılığında borcunun kapatılacağına dair verilen sözdür. 2 tür belgesel kredi vardır:

 • Gayri kabili rücu kredi
 • Gayri kabili rücu ve teyit edilmiş belgeli akreditif

Gayri Kabili Akreditif Ödeme Özellikleri

Gayri kabili rücu akreditif ancak ilgili tüm tarafların rızası durumunda değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İş riskini kapsar. Gayri kabili rücu ve teyitli akreditif, amir bankanın gayri kabili rücu ödeme taahhüdüne ek olarak, satıcının bunu da kendi ülkesinde teyit bankası adı verilen bir bankadan veya hemen hemen hiç kredisi bulunmayan ülkelerde bulunan büyük bir uluslararası bankadan almasıdır.

Ercan Gümrükleme, Incoterm ile uyumlu olmayan belgelere ihtiyaç duyulmaması için akreditifi kabul etmeden önce kapsamlı bir okuma yapılmasının önemle tavsiye etmektedir.

Ödeme Seçeneklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Genelde Ercan Gümrükleme uluslararası ödemelerde dikkat edilmesi gereken pek çok noktayı dikkate almaktadır. Bunlar, doğru belgeleri ve doğru miktarı belirleyerek, fatura, paketleme listesi, menşe belgesi hazırlanmasıdır. Belgelerin verilmesi konusunda net olunmalıdır. Kopyalar veya orijinaller mutlaka önceden onaylanmalıdır.

Tüm bu süreçte evrak hazırlanmadan 2 tarafın da kabul edeceği bir taslak hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda Ercan Gümrükleme son derece detaylı ve özenli evrak süreci sağlamaktadır. Bazen karmaşık ve titiz olmasına rağmen, en güvenli ödeme aracı Ercan Gümrükleme tarafından sağlanıyor.

Uluslararası Ticarette Ödeme Önlemleri

İthalat ya da ihracat işlemlerinde Ercan Gümrükleme sadece gümrük işlemleri değil, ödeme konusunda da yardımcı olmaktadır. Ercan Gümrükleme sözleşmelerinizin ticari müzakereleri sırasında ödeme şekline ilişkin olarak şunları yapmanızı önerir:

 • Yukarı yönlü risklerin doğru şekilde değerlendirilmesi. (ülke riskleri, alıcı riski, finansal risk, döviz kuru, lojistik vb.)
 • Operasyonlarınız için en uygun ödeme yönteminin seçilmesi ve ihracat sözleşmelerinizi güvence altına alın Incoterm'in iyi müzakere edilmesi.
 • Riskinizi hesaplamak için müzakere öncesinde banka ile operasyonun fizibilitesinin ve maliyetinin kontrol edilmesi. (projenin finansman maliyetlerini bankanızla birlikte inceleyin)
 • Ülke uygulamaları hakkında iyi bilgi sahibi olunması.

Bu süreçler son derece önemli ve güvenilir olmaktadır. Ercan Gümrükleme müşterilerini güvence altına almak için bu uygulamaların yapılmasını sağlamaktadır. Tüm uygulamaların neticesinde malın teslim edilmesi halinde ödemenin alınması da kolaylaşmaktadır.

Uluslararası Ticarette Ödeme Tercihlerinin Önemi

Yurtiçi ticarette olduğu gibi uluslararası ticarette de alıcı, mal ya da hizmetin bedelini, üzerinde anlaşılan şartlar ve fiyatlar kapsamında ödemek zorundadır. Ticaretinizi kolaylaştırmak için her duruma en uygun ödeme yöntemini kullanmanız faydalı olacaktır.

Risklerinizi en aza indirmek ve finansal akışlarınızı güvence altına almak için bazen bir bankacılık aracısı kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu durumda Ercan Gümrükleme deneyimli finansal ekibi ile en doğru hizmeti sağlamaktadır. Ercan Gümrükleme;

 • Uluslararası ticarette kullanılan başlıca ödeme yöntemlerini ve hangi durumlarda ve nasıl uygulanacağını detaylı bir şekilde bilir.
 • Görüşmelerinizde dikkate almak için, ödeme almanızı engelleyebilecek riskler konusunda sizi uyarır.
 • Karşılaşabileceğiniz farklı akreditif türlerini karşılaştırır.
 • İşlemlerinizi güvence altına almak için ne zaman bir bankayı dahil etmeniz gerektiğini bilir.
 • Ödeme yöntemleri ve uluslararası ticaretle ilgili riskler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahiptir. Bir bankayı dahil etmenin ne zaman gerekli olduğunu ve daha fazla ayrıntı için hangi kurallara başvurmanız gerektiğini bilir.
 • Genel olarak uluslararası ödeme seçenekleri ile ilgili deneyim sahibi olan Ercan Gümrükleme ile çalışmak son derece kapsamlıdır. Her açıdan fayda sağlayan deneyimli ekibi ile size en uygun hizmeti sağlamaktadır.
İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.